Sóc Trăng: Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ Bố tát tập trung vào ngày 29 âm lịch hàng tháng

61

 

PSO – Sáng ngày 27/09/2019 (nhằm ngày 29/8 năm Kỷ Hợi) thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ Bố tát – tụng Giới Tỳ kheo và Bồ tát tại chùa Khánh Sơn – Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (số 30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) theo định kỳ mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch cho tất cả chư Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni trong toàn tỉnh tập trung thính giới.

Tham dự lễ Bố tát lần này có TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐST, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Ủy viên Ban Tăng sự TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Nhựt Quang – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng lãnh đạo 11 BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các tự viện trong tỉnh đồng tham dự.

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng và tinh thần Nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, thì việc Bố tát hàng tháng ngoài mùa An cư Kiết hạ là vô cùng cần thiết cho các Tỳ kheo đệ tử Phật. Bố tát – tụng Giới nhằm giúp các Tỳ kheo nghe lại Giới luật do chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết. “Giới luật còn thì Phật pháp còn, Giới luật mất thì Phật pháp mất” bởi tính chất quan trọng như thế nên chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng luôn ưu tư, hoài bảo về việc tổ chức lễ Bố tát tập trung hàng tháng cho các vị Tỳ kheo trong tỉnh, nhưng mãi đến năm nay (PL.2563-DL.2019) mới thực hiện được, dù còn khó khăn nhưng với tinh thần chung, vì sự trường tồn của Phật pháp, các vị Tỳ kheo trong tỉnh vẫn trở về nghe Giới luật của Phật tương đối đầy đủ.

Đây là kỳ Bố tát ngoài khóa An cư Kiết hạ đầu tiên và sẽ được diễn ra liên tục vào ngày 29 âm lịch hàng tháng tại chùa Khánh Sơn dành cho các vị Tỳ kheo và chùa Đại Giác cho các vị Tỳ kheo Ni trong toàn tỉnh.

Tại kỳ Bố tát này, sau phần niệm hương bạch Phật, TT.Thích Minh Hạnh giáo giới cho các vị Ngũ giới và Sa di. Tiếp đến chư Tăng tác pháp Yết ma để chư vị Tỳ kheo thanh tịnh và cung thỉnh TT.Thích Nhựt Quang thay đại Tăng tụng giới Tỳ kheo và giới Bồ tát. Chư Tỳ kheo trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe hầu phát triển Giới thân huệ mạng, tăng trưởng nội lực tu tập để hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực, ban Tăng sự tỉnh vô cùng hoan hỷ, thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ chư vị Tỳ kheo luôn “Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang Nghiêm giáo hội“.

Trong không khí trang nghiêm, chư Phật hoan hỷ, Tăng đoàn thanh tịnh, chư Tôn đức hồi hướng nguyện cầu Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an trước khi kết thúc kỳ Bố tát.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

TT. Thích Thiện Thạnh – Ủy viên Ban Tăng sự TW, Phó BTS – Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ Bố tát tập trung vào ngày 29 âm lịch hàng tháng appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.