PSO – Sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần) Sư cô Thích Nữ Diệu An – Trụ trì chùa Thới Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức lễ dâng cúng Pháp y nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2566.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Phúc – Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng; TT.Thích Trung Túc – Trưởng ban TTXH; TT.Thích Huệ Nghiêm – Trưởng ban KTTC; TT.Thích Tâm Thành – Trưởng ban TTTT; NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, huyện Mỹ Xuyên, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và bà con Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, TT.Thích Huệ Nghiêm (dẫn chương trình) đã nêu lên tinh thần và truyền thống hiếu đạo tuyệt vời của người Việt Nam. “Cây có cội mới trỗ cành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, phàm làm người ai cũng có tổ tông, ông bà, cha mẹ” phận làm con cháu phải lo tròn hiếu kính, chăm sóc và phụng dưỡng hai đấng sanh thành dưỡng dục.

Phật tử Diệu Thiện đại diện đạo tràng Phật tử cung kính dâng lời tác bạch cúng dường. Pháp y là ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng hạt giống lành, với tâm nguyện noi theo hạnh hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên luôn hoài niệm về cha mẹ. Cầu nguyện cho hai đấng sanh thành bình an, khỏe mạnh, tuổi thọ miên trường. Cầu siêu cho Cữu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ quá vãnh được siêu sanh về thế giới an lành.

TT.Thích Nhựt Quang ban đạo từ, tán thán công đức Sư cô trụ trì chùa Thới Hưng, ghi nhận việc làm hiếu đạo của toàn thể Phật tử. Thượng tọa giải thích thêm về ý nghĩa của Pháp y, khuyên Phật tử làm lành lánh dữ, giữ gìn đạo đức và luân lý tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Thay mặt chư tôn đức Tăng Ni, Thượng tọa hứa khả và nạp thọ Pháp y cúng dường. Cầu nguyện quốc thái dân an, bà con Phật luôn an lạc và hạnh phúc.

ĐĐ.Thích Tâm Đạt – Trụ trì chùa An Minh cùng chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh Vu lan, Phật tử nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Buổi lễ thành tựu viên mãn khi chư tôn đức hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thích Tâm Thành