PSO – Phân ban Ni giới TƯ triển khai và thực hiện chuổi công tác Phật sự quan trọng trong mùa An cư Kiết hạ PL.2566. Chiều ngày 15/6/2022 (nhằm ngày 17/5 năm Nhâm Dần) phái đoàn Phân ban Ni giới TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ làm trưởng đoàn đã đến thăm và sách tấn chư Ni tại Trường hạ chùa Đại Giác, TP.Sóc Trăng.

Tháp tùng đoàn còn có NT.Thích Nữ Giác Trung – Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ cùng quý Ni trưởng, Ni sư thuộc Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN. Tiếp đoàn có NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hóa chủ Trường hạ; NT.Thích Nữ Huệ Thân – Thiền chủ Trường hạ cùng chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới tỉnh và các hành giả an cư tu học tại Trường hạ Đại Giác.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, NT.Thích Nữ Như Trí – Ủy viên thường trực Phân ban Ni giới TƯ thay mặt đoàn tuyên đọc Tâm thư của Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TƯ gửi chư Ni trong toàn quốc nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2566. Trong đó có đoạn “…nhân dịp này tôi xin gửi đến những người con gái của đức Phật lời thăm hỏi ân cần, chúc các vị ít bệnh, ít não, thân khỏe, tâm an tu hành tinh tấn…”

Tiếp theo, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Trưởng đoàn phát biểu, ngoài vấn an sức khỏe chư tôn đức Ni trong ban Chức sự và quý hành giả An cư, Ni trưởng nhắc nhỡ thêm về thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới đức. Mùa An cư Kiết hạ là điều kiện tốt nhất để chúng ta phát triển nội lực, sống trong hòa hợp, từ đó trang nghiêm tự thân và trang nghiêm Giáo hội.

Thay mặt ban Chức sự Trường hạ chùa Đại Giác NT.Thích Nữ Huệ Liễu phát biểu cảm tạ. Cung kính ghi nhận thâm ân Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TƯ, cảm niệm công đức chư tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ đã dành sự quan tâm đến chư Ni tỉnh Sóc Trăng. Không quản ngại đường xa trở về thăm và khuyến khích, sách tấn chư Ni tu học, đây là động lực mãnh mẽ, là ngọn đuốc trí tuệ giúp các hành giả càng thêm tinh tấn để chuyên tu Tam vô lậu học. Thành kính nguyện cầu chư Phật gia hộ chư tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ luôn khỏe mạnh, an lạc và hoàn thành mọi công tác Phật sự.

Được biết Trường hạ chùa Đại Giác có 130 hành giả. Trong đó Tùng hạ có 80 vị, cấm túc an cư tại Trường hạ có 50 vị.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tâm Thành