PSO – Sáng 09/01/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã hân hạnh được mời tham luận và góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động tại Hội nghị lần này.

Hội nghị có bà Phạm Thanh Tuyền – Phó trưởng Ban công tác Mặt trận phía nam Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Ngô Hùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Khưu Đăng Phượng, bà Từ Tố Quyên – đồng Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh cùng hơn 80 đại biểu là Ủy viên UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng đồng tham dự.

Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng có HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, đồng Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Lý Đức – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Hiệp Liên, SC.Thích Nữ Huệ Liên đồng tham dự Hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình hoạt động năm 2020. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm. Vận động “Quỹ vì người nghèo” vượt kế hoạch đề ra. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. UB MTTQVN các cấp thuộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đúng theo thời gian và nhân sự đã qui định. Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trong năm qua, UB MTTQVN tỉnh kêu gọi, vận động nhân dân đóng góp 86 ngàn ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa cầu đường và các công tác khác với số tiền 21.500.000.000 đồng. Năm 2019, UB MTTQVN tỉnh vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng cờ thi đua xuất sắc.

Về phía Phật giáo, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh phát biểu tham luận và đóng góp thảo luận tại Hội nghị, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng có khoảng 2.000 vị Tăng Ni, Sư sãi, 184 ngôi tự viện. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn kêu gọi và vận động chư Tôn đức Tăng Ni, quý Sư sãi “đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước, sống và tu học theo Hiến chương GHPGVN, Nội quy ban Tăng sự Trung ương. Phục vụ chúng sanh, đóng góp tích cực về an sinh, phúc lợi xã hội, vận động tín đồ Phật tử vâng lời Phật dạy, tạo cuộc sống lành mạnh, văn hóa và đạo đức góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

   

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tham gia thảo luận tại Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 2, khóa IX appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.