BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại Giới đàn “THIỆN SANH – TÂM TỪ” năm 2020

Kính gửi:

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành

– Quý Giới tử có nhu cầu lãnh thọ Giới pháp

Kính bạch Chư Tôn đức,

Thưa quý Giới tử!

Thể theo tinh thần luật tạng “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp”; nơi nào Tăng ni còn nguyện lãnh thọ giới pháp của Phật dạy, chắc chắn nơi đó Phật pháp được trường tồn. Tại điểm người cầu thọ giới được gọi là “Tuyển Phật Trường”, nghĩa là nơi chọn người làm Phật. Như thế việc thọ giới pháp và giữ gìn giới luật là hết sức quan trọng.

Để tiếp nối truyền thống “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, được sự đề xuất của Chư Tôn đức trong Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” để truyền trao giới pháp cho Tăng ni đủ tiêu chuẩn cần cầu thọ giới.

Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 427/CV-HĐTS do Hoà thượng Thích Thiện Pháp ký ngày 04 tháng 11 năm 2019, V/v cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” năm 2020.

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng kính thông báo đến Chư Tôn đức Tăng Ni liễu tri và các giới tử được biết để đăng ký vào hàng giới tử tại Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng với nội dung sau:

I/. Điểm khai mạc và bế mạc Đại Giới đàn:

+ Điểm Khai mạc: Chùa Hương Sơn, số 105 Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

+ Điểm bế mạc: Chùa Khánh Sơn, số 30 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

II/. Điểm truyền giới:

+ Điểm truyền giới Sa di Tăng: Chùa Hương Sơn, 105 Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

+ Điểm truyền giới Tỳ kheo Tăng: Chùa Khánh Sơn, số 30 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

+ Điểm truyền giới Ni: Chùa Đại Giác, số 542 Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

III/. Thời gian tổ chức: Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 22 đến ngày 26 tháng 02 năm Canh Tý).

+ Chương trình được dự kiến như sau:

* Ngày 15 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý):

Giới tử vân tập tại 3 điểm:

– Giới tử Sa di Tăng tại chùa Hương Sơn, số 105 Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

– Giới tử Tỳ kheo Tăng tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng;

– Giới tử Ni tại Chùa Đại Giác, số 542 Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Ngày 16 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 23 tháng 2 năm Canh Tý):

– Vào lúc 07h30: Toàn thể Giới tử tập trung về chùa Hương Sơn, số 105 Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thi khảo hạch.

* Ngày 17 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 2 năm Canh Tý):

– Sáng: Giới tử hành lễ sám hối tại  theo sự hướng dẫn của Ban Quản Giới tử.

– Chiều: Giới tử tập trung về chùa Hương Sơn để nghe Giới sư Khai đạo và được hướng dẫn các nghi thức về thọ giới.

* Ngày 18 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Canh Tý):

– Lễ Khai mạc Đại Giới đàn tại chùa Hương Sơn (có chương trình riêng).

– Truyền giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa Ma na (Ni), Tỳ kheo Tăng, Truyền Đại giới cho Tỳ kheo ni, truyền Bồ tát giới cho Cư sĩ Phật tử, và tấn hương cho Giới tử.

* Ngày 19 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Canh Tý):

– Lễ bế mạc Đại Giới đàn tại chùa Khánh Sơn (có chương trình riêng).

IV/. Điều Kiện Thọ Giới:

  1. Giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni:

– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh)

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 2 năm.

– Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30

– Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ”

  1. Giới tử thọ giới Thức xoa Ma na:

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh)

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

– Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ”

  1. Giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni:

– Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh)

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

– Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ”

V/. Hồ Sơ Thọ giới

– 02 Đơn xin Thọ giới (có ý kiến xác nhận của Bổn sư và Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị, thành nơi Giới tử đang tu học).

– 02 Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền (không quá 6 tháng).

– 02 Bản photo Giấy CMND (có công chứng).

– 02 Bản Chứng điệp Sa di/Sa di ni (nếu thọ giới Tỳ kheo/Thức xoa)

– 02 Bản Chứng điệp Thức xoa (nếu thọ giới Tỳ kheo ni)

– 02 đơn phát nguyện xuất gia (nếu thọ giới Sa di/ Sa di ni)

– 02 Bản văn bằng học lực có chứng thực (theo điều kiện thọ giới)

– 04 ảnh màu 3 x 4 (Hình Tăng mặc áo nâu; Ni mặc áo lam, không có khăn đầu)

– 02 ảnh màu 4 x 6

* Những giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành nơi Giới tử đang tu học.

* Không nhận hồ sơ hợp thức hóa giấy tờ. Tất cả phải được đăng đàn thọ giới đúng với Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

* Hồ sơ thọ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự – Chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Đại đức Thích Định Hương – số điện thoại: 0395833299.

– Đại đức Thích Tâm Thành – số điện thoại: 0944671919.

– Đại đức Thích Minh Kiến – số điện thoại: 0939292682.

– Sư cô Thích nữ Huệ Châu – số điện thoại: 0909530913.

VI/. Nội Dung Khảo Hạch:

  1. Giới tử thọ giới Sa di và Sa di ni:

+ Kinh: Thuộc 2 thời công phu, cúng Ngọ và cúng Quá đường; biết thọ trì Kinh Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh Bửu Sám.

+ Luật: Học thuộc lòng ngũ giới và Chú Tỳ ni Nhật dụng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông khoá I và II

+ Lịch sử: Tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật Thích Ca.

+ Hành chánh: Nội quy Ban Tăng sự Trung ương về việc thọ giới Sa di.

  1. Giới tử thọ giới Thức xoa Ma na

+ Kinh: Thuộc hai thời Công phu

+ Luật: Thuộc bốn cuốn luật Trường hàng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông khoá I, II và III

+ Lịch sử: Phật giáo Ấn Độ.

+ Hành chánh: Hiến Chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

  1. Giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni

+ Kinh: Thuộc hai hai thời Công phu

+ Luật: Thuộc bốn cuốn luật Trường hàng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông từ khoá I đến khóa V

+ Lịch sử: Lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Lịch sử Phật giáo Việt Nam.

+ Hành chánh Giáo hội: Hiến Chương GHPGVN,  Nội quy Ban Tăng sự Trung ương

VII/. Thời Gian Nhận Hồ Sơ:

Để hoàn tất danh sách giới tử xin thọ giới, đệ trình Hội đồng Trị sự GHPGVN và tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho giới tử trong thời gian thọ giới. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Ban Kiến đàn sẽ nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 17 tháng 2 năm Canh Tý).

*Tất cả hồ sơ xin thọ giới không nhận qua đường bưu điện, phải được đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Những hồ sơ hợp lệ sẽ được bộ phận văn phòng xuất giấy: Biên nhận hồ sơ thọ giới.

Vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng kính mong Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội; Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh phổ biến rộng rãi thông báo này, đồng thời khuyến khích Tăng ni phát nguyện thọ giới và trở về tham dự Đại Giới đàn để tuyển người làm Phật.

Ngưỡng mong Chư Tôn đức và liệt quý vị hoan hỷ gia tâm, góp phần hổ trợ tài vật lực để Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” được thành tựu viên mãn.

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Sở Ban Ngành, quý Phật tử hảo tâm gần xa được vô lượng an lạc, đại nguyện sớm viên thành. Chúc chư vị giới tử thành tựu giới thể trang nghiêm.

TM. Ban Thường trực Ban Trị sự

KT. Trưởng ban

P. Trưởng ban Thường trực

(đã ký)

Thượng Tọa Thích Minh Hạnh

 

 

 

The post Sóc Trăng: Thông báo tổ chức Đại giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.