PSO – Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật. Sáng ngày 8/8/2022 (nhằm ngày 11/7 năm Nhâm Dần) Đại đức Thích Minh Bảo – Trụ trì tịnh thất Giác Tâm (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ dâng cúng Pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2566.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; TT.Thích Thanh Lập – Phó BTS, Trưởng ban HDPT; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Phó ban kiêm Chánh thư ký; TT.Thích Huệ Nghiêm – Trưởng ban KTTC; TT.Thích Trung Túc – Trưởng ban TTXH; TT.Thích Định Hương – Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức BTS Phật giáo huyện Trần Đề, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và bà con Phật tử đồng tham dự.

Sau khi chư tôn đức Tăng Ni niệm hương đảnh lễ Tam bảo, nguyện cầu quốc gia hưng thịnh, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Buổi lễ tiếp tục với nghi thức Hoa hồng cài áo. Những bông hoa màu vàng được cài lên Pháp y chư tôn đức Tăng Ni, màu đỏ dành cho người còn mẹ, màu trắng được cài cho những người vô phước mất mẹ. Cài hoa hồng để tưởng nhớ hai đấng sinh thành dưỡng dục, dù còn hiện tiền hay đã khuất, đây là ý nghĩa thiêng liêng của Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Thay mặt đạo tràng, Phật tử Diệu Thảo cung kính dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y. Hàng Phật tử tại gia thành tâm tạo công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ có đời sống an vui, tăng thêm tuổi thọ và hạnh phúc bên con cháu. Cầu ông bà, tổ tiên, cha mẹ quá vãng nương oai lực chú nguyện của chư tôn đức mà siêu sanh Phật quốc.

HT.Thích Minh Hạnh ban đạo từ, khâm khen ĐĐ.Thích Minh Bảo – trụ trì Tịnh thất Giác Tâm đã tận tâm phụng sự Tam bảo và phục vụ chúng sanh.

Hòa thượng khuyên Phật tử hãy noi gương Tôn giả Mục Kiền Liên để báo hiếu đúng theo lời Phật dạy. Hãy ở bên cha mẹ khi còn có thể, hãy hãnh diện khi được chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời phải gìn giữ truyền thống gia đình, làm mọi thiện pháp để tưởng nhớ và hồi hướng cho cha mẹ được sanh về cỏi lành. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ an lành cho tất cả những người con hiếu thảo.

HT.Thích Minh Thành tụng kinh Vu lan, phục nguyện hồi hướng cho chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. 

Thích Tâm Thành