PSO – Chiều ngày 21/11/2019 (25/10 năm Kỷ Hợi), hay tin Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng viên tịch, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến tịnh xá Ngọc Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để kính viếng, chia buồn cùng Ban Tổ chức Tang lễ và Môn nhơn Pháp quyến.

Chư Tôn đức HĐTS thắp hương trưởng niệm Giác linh HT.Thích Giác Thuận

Phái đoàn TƯ GHPGVN viếng tang gồm có HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Pháp chế TƯ cùng chư Tôn đức Tăng cán bộ Văn phòng 2 TƯ GHPGVN trân trọng đặt vòng hoa tưởng niệm Giác linh Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận.

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt đoàn ghi vào sổ Tang đôi dòng lưu niệm để chia buồn cùng Ban Tổ chức Tang lễ và Môn nhơn Pháp quyến

Thay mặt đoàn, HT.Thích Giác Liêm thành kính niệm hương lễ Phật, niệm hương tưởng niệm Giác linh, cầu nguyện Giác linh HT.Thích Giác Thuận cao đăng Phật quốc. Tiếp theo, HT.Thích Thiện Pháp dẫn đoàn hữu nhiễu kim quan và đến bàn sổ Tang ghi đôi dòng lưu niệm để chia buồn cùng Ban Tổ chức Tang lễ và Môn nhơn Pháp quyến.

Chư tôn đức Ban Tổ chức Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận và Môn nhơn Pháp quyến thành kính gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức Văn phòng 2 TƯ, nguyện cầu chư Phật gia hộ quý Ngài pháp thể khương an, chúng sanh dĩ độ, Phật sự viên thành.

Phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng kính viếng Tang lễ HT.Thích Giác Thuận
Thay mặt đoàn ông Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng ghi đôi dòng Tưởng niệm vào sổ Tang

Trước đó, chiều ngày 20/11/2019, phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng do ông Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến tịnh xá Ngọc Tâm kính viếng Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận. Thay mặt đoàn ông Lâm Văn Mẫn ghi đôi dòng vào sổ Tang, chân thành gửi lời chia buồn đến TƯ GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng khi hay tin HT.Thích Giác Thuận viên tịch.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN, Phó ban Tổ chức Tang lễ gửi lời cảm ơn ông Lâm Văn Mẫn và các vị đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh, ban Tôn giáo tỉnh đã dành thời đến thấp hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thương tân viên tịch cầu chúc ông Lâm Văn Mẫn và các thành viên trong đoàn sức khỏe an khang, cát tường như ý.

 

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng Tang lễ HT.Thích Giác Thuận appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.