Sáng ngày 8-5 (mùng 8-4-Nhâm Dần), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM đã cùng tụ hội về Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) tham dự Lễ Tắm Phật như một cách thể hiện lòng tôn kính và tri ân Đức Phật thị hiện, khai ngộ chân lý nhiệm mầu, giúp chúng sanh ngộ Phật tri kiến. Chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ HĐCM, Trưởng Ban Trị sự PG TP; Trưởng lão HT.Thích Giác Tường, Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, đồng Ủy viên TT HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Tịnh độ tông Nhật Bản; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó chủ tịch HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP; chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Đúng 6 giờ sáng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm, thực hiện nghi thức thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh đến an vị tại Lễ đài chính. Tiếp đó, chư Tôn đức Hòa thượng niệm hương cúng dường, đảnh lễ kim thân Đức Phật.

Trong giờ phút thiêng liêng, không gian thanh tịnh, ba hồi chuông trống Bát-nhã được gióng lên trầm hùng để cung thỉnh Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện xuất trần; đại chúng hướng về Lễ đài nơi tôn trí kim thân Đức Phật để bày tỏ lòng tôn kính vô biên đối với bậc điều ngự trượng phu, thiên nhơn sư, Phật-Thế Tôn.

HT.Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố xướng lễ tụng Kinh Khánh Đản và truy tán công đức Như Lai. “Từ Đâu Suất xuống, ứng mộng Ma Da, cỡi voi sáu ngà vào trong thai mẹ. Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn… Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, lời Kinh Đản Sanh được hội chúng cùng đồng thanh xướng tụng.

Khung cảnh thiêng liêng, mầu nhiệm tại Vườn Lâm Tỳ Ni hơn 2500 năm trước bất chợt hiện về trong tâm thức.

Giữ pháp thân thanh tịnh, Trưởng lão Quyền Pháp Chủ người đầu tiên bước lên thực hiện nghi thức Tắm Phật, múc 3 gáo nước trong rưới lên kinh thân Phật sơ sinh, lần lượt từ vai phải, vai trái và đến chân. Tiếp theo, chư Tôn Hoà thượng chứng minh, Tăng Ni, Phật tử tham dự lần lượt thực hiện nghi thức tắm Phật.

Lễ Tắm Phật (Mộc Dục) là một nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh được giữ gìn từ lâu đời, qua đó cũng chứa đựng hàm ẩn một ý nghĩa rất cao siêu, một đề tài giúp chúng ta quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, để tìm lại giác tánh thanh tịnh vốn sẵn nơi tự tâm.

Người Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật trong ngày Phật Đản sanh, là cơ hội để hướng về kim thân của Đức Phật với đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thanh tịnh vô nhiễm, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh; từ đó nương tựa và thực hành pháp môn chánh niệm, trau dồi lòng khiêm cung, hướng đến thành tựu đức hạnh và trí tuệ như Đức Phật.

Như đã thông tin, tại TP.HCM, sáng sớm ngày Rằm tháng 4 (15-5-2022), Ban Trị sự Phật giáo TP sẽ trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2566 tại Lễ đài chính, Việt Nam Quốc Tự (Quận 10). Ban Trị sự các quận, huyện, TP. Thủ Đức sẽ cùng hưởng ứng tổ chức Đại lễ Phật Đản tùy theo điều kiện. Cùng đó tại các tự viện nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng đồng loạt được thực hiện để tạo nên một hiệu ứng lan tỏa, rộn ràng cùng nhau đón mừng ngày Phật Đản.

Sau 2 năm ngừng tổ chức cộng đồng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản năm nay được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức một cách thiêng liêng, trọng thể để ngàn người yêu mến đạo Phật bày tỏ miền hân hoan về một sự kiện trọng đại.

Một số hình ảnh Lễ Tắm Phật tại VNQT:

Đăng Huy