PSO – Ngày 5/2/2023 (nhằm 15 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Suối Pháp (ấp 2, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh) thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp đông đảo quý Phật tử vân tập về tham dự lễ khai kinh đầu năm và thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an.

Chùa Suối Pháp là một trong những chi nhánh tổ đình Hoằng pháp gần biên giới vương quốc Campuchia. Tuy mới được thành lập vài năm trở lại đây, nhưng chùa đã tổ chức nhiều khoá tu dành cho người lớn và thiếu nhi.

Trước đó ngày 04/02/2023 (nhằm 14 tháng Giêng năm Quý Mão), chùa Suối Pháp đã tổ chức lễ sám hối đầu năm đông đảo bà con về tham dự.

Trước khi vào thời khoá, Đại đức Thích Tâm Hướng, trụ trì chùa đã quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại với đại chúng qua chủ đề “Bình an và bất an”.

Đại đức chia sẻ, muốn có bình an trước tiên phải giữ gìn giới đức, vì giới là nền tảng căn bản tạo nên sự yên vui. Người giữ giới không tạo các ác nghiệp, nhờ vậy thân tâm không bị trói buộc nên được bình an. Là người Phật tử chân chính, chúng ta nên giữ gìn 5 giới cấm căn bản mà Đức Phật dạy để tạo nên chất liệu bình an, kế đến nữa là thường xuyên thân cận và hộ trì Tam Bảo.

Sau thời pháp, đại chúng bước vào khoá lễ sám hối Hồng Danh.

Nguyễn Văn Nguyên