PSO – Sáng ngày 21/12/2022 (nhằm 28/11 Nhâm Dần), Ban Điều Hành (BĐH) Hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh long trọng tổ chức “Lễ Khánh thành Giảng đường Diệu Nghĩa và Công bố Quyết định Bổ nhiệm Ban Điều Hành hệ thống chùa Núi Bà” tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch (Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Quang lâm chứng minh: Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Pháp chế Trung ương (T.Ư); Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên (UV) thường trực HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm Soát T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – UV Thư Ký HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên (UV) HĐTS, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Ban thường trực BĐH hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Phước Triều – UV HĐTS, Cán bộ Văn phòng 2; Hòa thượng Thích Tịnh Thành – Chứng minh BĐH chùa Núi Bà Tây Ninh; Hòa thượng Thích Thiện Thới – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Đại đức Thích Thiện Thức – UV HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Huệ Chơn (Minh Đăng) – Phó BTS kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nguyên Tấn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Minh Hậu – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Thiện Niệm – Phó BĐH hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) T.Ư, Trưởng BĐH hệ thống chùa Núi Bà, Trưởng Ban Tổ chức; Ni trưởng Thích nữ Châu Liên – Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni sư Thích nữ Tâm Liên – Phó BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Đại diện Chính quyền tham dự: bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên UV T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Võ Đức Trong – UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Minh – Nguyên UV T.Ư Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh; bà Lê Thị Bân – Nguyên UV T.Ư Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh; bà Đặng Minh Lũy – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh; ông Trần Minh Nay – Phó Giám Đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Võ Thành Công – Trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh; Đại tá Nguyễn Minh Tâm – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch UBND TP. Tây Ninh; ông Phạm Tấn Vũ – Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP. Tây Ninh cùng quý vị trong đoàn đồng tham dự.

Chư Tôn Đức Giáo phẩm quang lâm Chánh điện Niệm hương cầu nguyện.

Chư Tôn Đức Giáo phẩm cùng Chính quyền các cấp cắt băng Khánh thành Giảng đường Diệu Nghĩa,  thả bong bóng và bồ câu cầu nguyện Hòa bình.

Đoàn múa và ca sĩ Phật tử TP. Hồ Chí Minh trình diễn văn nghệ chào mừng Chư Tôn Đức cùng chính quyền các cấp.

Mở đầu chương trình, Đạo tràng trang nghiêm Niệm Phật cầu gia hộ.

Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên (UV) HĐTS, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Ban thường trực BĐH hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh: thay lời Ban Tổ chức phát biểu khai mạc và có lời chào mừng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Chính quyền các cấp đã nhín chút thời gian quý báu quang lâm chứng minh và tham dự.

Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng của Chư Tôn Đức và Chính quyền các cấp.

Đạo tràng trang nghiêm xem Video Clip “ Cuộc đời và Đạo nghiệp của Ni Trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa “.

Đại đức Thích Thiện Thức – UV HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: thay lời Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh tuyên đọc Quyết định Bổ nhiệm BĐH hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh gồm 14 thành viên do Ni Trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa làm Trưởng BĐH.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: trao Quyết định Bổ nhiệm BĐH hệ thống chùa Núi Bà cho các Thành viên BĐH.

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Pháp chế Trung ương (T.Ư) tán thán Công hạnh, Đạo nghiệp và sự cống hiến của Ni Trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa trong suốt thời gian qua cho Đạo và Đời. Hòa thượng tin tưởng dưới sự điều hành của Ni trưởng Diệu Nghĩa các chùa Núi Bà Tây Ninh sẽ phát huy nhiều hơn nữa tinh thần Phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc.

Sư cô Thích nữ Diệu Hải – Phó Trưởng BĐH: thay lời Ban Tổ chức có lời cảm tạ niệm ân Chư Tôn Đức và chính quyền các cấp đã nhín chút thời gian quý báu quang lâm chứng minh và tham dự Lễ Khánh thành Giảng đường Diệu Nghĩa và Công bố Quyết định Bổ nhiệm BĐH hệ thống các chùa Núi Bà.

Buổi lễ thành công viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

                             

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh.