PSO – Sáng ngày 11/8/2021, tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Phân ban Ni giới (trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Chứng minh và tham dự Hội nghị có: TT. Thích Thanh Hòa – UV HĐTS Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thanh Ân – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; NS. Thích Đàm Thoa – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới chủ trì Hội nghị cùng chư Tôn đức Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh và 8 huyện cùng tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, chư Tôn đức đã được nghe báo cáo tổng kết Phật sự của Ni chúng tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Chư Ni đã triển khai kế hoạch ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II (dự kiến vào ngày 10-10-2021, nhằm ngày 05/9 năm Tân Sửu) tổ chức tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Theo đó, chư Ni đã suy cử Ban Chứng minh, thảo luận về tiêu chuẩn đạo hạnh, độ tuổi, cơ cấu nhân sự các huyện tham gia Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ mới (dự kiến mỗi huyện suy cử từ 2 đến 3 thành viên tham gia) đảm bảo phương châm “Ổn định – Kế thừa – Phát triển”; phân công công việc cho các thành viên của 12 Tiểu ban Hội nghị; dự kiến chương trình lễ ra mắt.

Sư cô Thích Diệu Minh, Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh thông qua chương trình Hội nghị

Phát biểu đúc kết hội nghị, TT. Thích Thanh Hòa tán dương những thành tựu vượt bậc của chư Ni Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm qua; đồng thời, nhấn mạnh một số hạn chế cần khắc phục và ghi nhận những ý kiến đề xuất của chư Ni để thông qua Thường trực BTS trong kỳ họp Thường nguyệt sắp tới. Thượng tọa đưa ra định hướng bước đầu một số Phật sự quan trọng cần triển khai trong thời gian tới: Lễ ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II; trách nhiệm của Phân ban Ni giới tỉnh trong tổ chức Đại giới đàn Thánh Long… Đồng thời, Thượng tọa mong muốn Phân ban Ni giới các cấp cần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Ủy viên để Phật sự trong thời gian tới của Ni giới GHPGVN tỉnh Thái Bình thêm khởi sắc về mọi mặt.

Nhuận Nguyện
Ban TT-TT PG Thái Bình