PSO – Thực hiện chỉ đạo của HĐTS và công văn hướng dẫn của Trung ương GHPGVN về tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và Đại hội Phật giáo các địa phương trong cả nước nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phật giáo tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức tổng kết công tác Phật sự và triển khai Đại hội Phật giáo cấp thành phố và cấp huyện trong toàn tỉnh trong tháng 12 năm 2021.

Phật giáo Thái Bình có 8 tổ chức Ban Trị sự cấp thành phố và cấp huyện, với hơn 600 vị Tăng Ni đang tu học và làm Phật sự tại 820 ngôi chùa trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 5 năm qua 2016 – 2021 Phật giáo Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, từ Ban trị sự tỉnh cho tới cơ sở tự viện, Tăng Ni, đồng bào Phật tử đã cùng phối hợp với các cấp chính quyền và nhân dân tham gia tích cực vào mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, trong đó nổi bật là những đóng góp đáng kể của Phật giáo vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết Tôn giáo tại địa phương, nhất là phong trào thiện nguyện, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid19, những đóng góp của Phật giáo trong tỉnh đã được các cấp Đảng Chính quyền, Mặt trận tổ quốc đánh giá rất cao.

Để tiến tới Đại hội Phật giáo cấp tỉnh và cấp Trung ương GHPGVN, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức triển khai công tác tổng kết Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 và Đại hội BTS 8 huyện thị trong toàn tỉnh. Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ ngày 09/12/2021 và kết thúc vào ngày 30/12/2021.

Trong tình hình dịch bệnh tại địa phương còn diễn biến phức tạp, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã gửi công văn hướng dẫn tới các BTS địa phương: Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hạn chế số người tham dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid19, phấn đấu hoàn thành tốt công tác Đại hội trong tháng 12/2021.

Theo TT. Thích Thanh Hòa – Ủy viên HĐTS Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình: Đến nay mọi công tác của Đại hội Phật giáo tại các huyện trong tỉnh như cơ sở vật chất, dự kiến nhân sự đã được chuẩn bị chu đáo, BTS đã đi kiểm tra tại cơ sở, nhắc nhở bổ xung những phần nào chưa tốt, để cho Đại hội được thành công.

TT. Thích Thanh Hòa cũng cho biết: Phát huy truyền thống của Phật giáo Thái Bình trong nhiều năm qua và từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỳ Đại hội lần này nhất định sẽ đạt được kết quả cao, trong thời gian tới BTS sẽ tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tới hoạt động Tôn giáo tại các tự viện, nhắc nhở Tăng ni, Phật tử cùng phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, luôn tu dưỡng nội điển ngoại điển, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng một đời sống tôn giáo lành mạnh xứng đáng Phật giáo là một Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

 PV: Tronghaitb