Thái Nguyên: Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thảo Khoa học “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”

4

PSO – Hội thảo Khoa học “ Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước” do Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối kết hợp với Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đây sẽ là Hội thảo khoa học nhằm nhìn nhận và đánh giá thực tiễn những đóng góp của Phật giáo Thái nguyên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng bảo vệ phát triển đất nước.

Với quy mô và tầm quan trọng của hội thảo. Thường trực Tỉnh uỷ, giao Ban Dân vận tỉnh uỷ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu tổ chức hội thảo theo đề nghị của Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tại công văn 2540 – CV/HVCTQG

Sáng ngày 30/8, ông Dương Văn Tiến – Uỷ Viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị liên ngành về việc thống nhất kế hoạch, nội dung tổ chức hội thảo khoa học “ Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tại hội nghị Đại đức Thích Chúc Tiếp – Phó Ban, Chánh thư ký Ban Trị sự đã trình bày dự thảo và nội dung kế hoạch tổ chức Hội thảo. Theo đó Hội thảo khoa học do Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh chủ trì . Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên là đơn vị phối hợp tổ chức.

Cho đến thời điểm hiện tại đã có hơn 60 bài tham luận của các nhà khoa học, những nhà học giả, nghiên cứu trong cả nước gởi bài tham luận.

Dự kiến thời gian tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2022. Tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên – Chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ) với sự tham dự của hơn 300 đại biểu chính thức.

Phát biểu góp ý tại hội nghị các Sở, Ban ngành liên quan nhất trí cao phương án tổ chức, nội dung ấn phẩm kỷ yếu của các bài tham luận.

Đúc kết phiên họp ông Dương Văn Tiến ghi nhận sự nổ lực của Phật giáo Thái Nguyên khi liên kết với Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo. Đây là Hội thảo mang tầm quốc gia với sự tham dự của quý Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương giáo hội cùng các nhà nghiên cứu học giả uyên thâm trên cả nước, chắc chắn hội thảo sẽ làm rỏ hơn những đóng góp tích cực của phật giáo thái nguyên, con người thái nguyên xưa và nay trong việc phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, đấu tranh giành độc lập và xây dựng bảo vệ phát triển đất nước.

Phổ yên
Ban TTTT Phật giáo Thái Nguyên