PSO – Tối 22/12/2022 (nhằm 29/11 Nhâm Dần), đông đảo quý thiện nam tín nữ, Phật tử đã về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp tham gia khóa lễ sám hối định kỳ.

Sau khi sinh hoạt nội quy đạo tràng, ĐĐ. Thích Tâm Hưng trụ trì bổn tự đã quang lâm giảng đường Hoa Sen hướng dẫn đại chúng lễ Phật, trì tụng kinh chú và sám hối Hồng Danh giúp ba nghiệp (thân, khẩu và ý) được thanh tịnh, đồng ôn lại Tam Quy – Ngũ giới của người Phật tử tại gia. Tiếp đó, Đại đức đã có đôi lời nhắn gửi đến đại chúng qua những câu chuyện Phật pháp giúp hành giả nuôi dưỡng tâm bồ đề vững chãi hơn.

Qua đó, Đại đức khuyến tấn đại chúng hãy cố gắng làm gì đó trong khả năng của mình để dâng lên đấng Từ phụ (đức Phật Thích Ca Mâu Ni) nhân kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo (08/12 Âl) để xứng đáng là người con Phật.

Kết thúc khóa lễ là giây phút thành kính, đại chúng đồng dâng 12 lời nguyện niệm Phật và hồi hướng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Văn Nguyên