PSO – Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, quý thiện nam tín nữ đã trở về chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp để tham dự lễ đón giao thừa.

Toàn cảnh buổi lễ

Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Đại đức Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao, cùng Đại đức Thích Tâm Nghiên – chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp (TP. HCM) đã quang lâm giảng đường Hoa Sen niêm hương bạch Phật, tụng kinh Bát Chánh Đạo trong thời khắc giao thừa.

Sau đó, Phật tử Liên Thanh – Phó trưởng đạo tràng, đã thay mặt cho hàng đệ tử dâng lời khánh tuế lên Đại đức trụ trì và chư Tôn đức hiện tiền, thỉnh Thầy có đôi lời pháp nhũ đầu năm. Đại đức đã hứa khả và gửi lời chúc tết đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, và là những hoằng pháp viên đưa lời Phật dạy vào cuộc sống. Với lời chia sẻ giản dị, mượn hình ảnh thường nhật, Đại đức đã giúp đại chúng hiểu được việc cần làm và điều không nên làm, luôn cố gắng trau dồi trí tuệ trên bước đường tu học hoàn thiện bản thân.

Phật tử Liên Thanh – Phó trưởng đạo tràng, đã thay mặt cho hàng đệ tử dâng lời khánh tuế

Sau đó chư Tôn đức chứng minh đã gửi lộc lì xì và quà pháp bảo đến đại chúng. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Văn Nguyên