Thanh Hóa: Chùa Đống Cao thiết lập đàn Dược Sư Phật định kỳ hàng năm

0

PSO – Để tưởng nhớ công hạnh của Đức Phật Dược Sư, từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2022 (nhằm ngày 23-29/9/Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng chư Tăng và đạo tràng Phật tử đã thiết lập Đàn Dược Sư tụng kinh, sám hối và cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Hoạt động này được duy trì tổ chức theo định kỳ hàng năm để chư Tăng và Phật tử cùng ôn lại công hạnh của Đức Phật Dược Sư và sám hối, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Tại buổi lễ, chư Tăng và Phật tử bổn tự đã làm lễ Tạ đàn Dược Sư và chư Tôn đức đã giúp Phật tử ôn lại Tam quy Ngũ giới định kỳ.

Thay mặt chư Tăng, Đại đức Thích Tâm Hưng đã gửi lời thăm hỏi động viên quý Phật tử và kết thúc buổi lễ, quý Phật tử tham dự còn được nhận một phần lộc Phật Dược Sư Như Lai.

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có thể bạt trừ bệnh khổ và chiếu soi cứu độ si mê của chúng sanh. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau với 12 đại nguyện: Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh; cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình; cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện; hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Ðại thừa; giúp chúng sinh giữ giới hạnh; giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra; chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh; cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới; tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo; tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt kiếp; đem thức ăn cho người đói khát; đem áo quần cho người rét mướt.

Nguyễn Văn Nguyên