PSO – Ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa lại trở về chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày đầu năm.

Toàn cảnh khóa tu

Mở đầu khóa tu, Đại đức Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn đại chúng vào thời khóa sám hối Sáu Căn, ôn lại Tam quy Ngũ giới cũng như phóng sinh muôn loài để lan tỏa yêu thương.

Đại đức Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao hướng dẫn đại chúng vào thời khóa sám hối

Đúng 9h30, nhận lời mời của Ban tổ chức và trong tình linh sơn pháp lữ, Đại đức Thích Phước Hòa – Trụ trì chùa Giác Thế (tỉnh TT-Huế) đã quang lâm giảng đường Hoa Sen chia sẻ đến đại chúng thời pháp thoại qua chủ đề “Niệm Phật Tâm An”.

Đại đức Thích Phước Hòa – Trụ trì chùa Giác Thế (tỉnh TT-Huế)chia sẻ pháp thoại chủ đề “Niệm Phật Tâm An”

Sau một giờ đồng hồ chia sẻ với ngôn từ dễ hiểu và kinh nghiệm thực tập của bản thân về pháp môn Tịnh độ, cùng những câu chuyện từ thực tiễn của cuộc sống, Đại đức đã chỉ rõ tầm quan trọng của niệm Phật trong quá trình tu tập chuyển hoá ba nghiệp làm cho thân tâm hạnh phúc an lạc. Đồng thời, Đại đức cũng đã giải đáp những câu hỏi của đại chúng gửi về. Qua đó, Đại đức giúp đại chúng có thêm tư lương để vững vàng hơn trên con đường tu nhân học Phật, vượt qua được những ham muốn của ngũ dục để đi đúng con đường mà đức Phật và chư Tổ đã chỉ bày.

Buổi chiều, Đại đức trụ trì hướng dẫn đại chúng ngồi tĩnh tâm để thấy mình hạnh phúc trong hiện tại, đọc kinh Thiện Sinh cùng thời khoá niệm Phật kinh hành. Sau đó, đại chúng cùng ngồi lại bên nhau chia sẻ năng lượng an lạc trong một ngày tu, sách tấn nhau vun bồi phước đức hướng về những ngày kỷ niệm của chư Phật và Bồ Tát trong tháng 2 âm lịch, cũng như chương trình nấu cơm chay từ thiện – phóng sinh đầu tháng 2 và khóa tu “Con đã về” lần thứ 13 (từ ngày 25 – 26/02/2023).

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Văn Nguyên