“Nay đệ tử lòng thành sám hối
Con tự nghĩ từ vô thủy kiếp
Tánh viên minh bị nghiệp phủ vây
Luân hồi sinh tử đến nay
Thay hình đổi dạng đọa đày biết bao!
Từ vô thủy đến nay tội chướng
Nơi sáu căn, ba nghiệp chất chồng
Quán sâu tánh tội vốn không
Một niệm thanh tịnh, viên đồng Pháp thân”

PSO – Tối ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 4/2/2023), trong không khí lập xuân theo truyền thống dân tộc Việt cũng là ngày sám hối định kỳ ngày đầu năm, quý Phật tử gần xa đã trở về giảng đường Hoa Sen chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) tham dự buổi lễ sám hối.

Mở đầu, Phật tử Tịnh Hùng trưởng đạo tràng Yên Pháp đã ôn lại nội quy sinh hoạt đạo tràng. Tiếp đó, chư Tôn đức đã hướng dẫn đại chúng vào thời khóa sám hối, ôn lại Tam Quy và Năm giới cũng như chia sẽ Phật pháp tới đại chúng có mặt. Đại đức cũng mời mọi người ngày rằm về chùa lễ Phật và tham gia các thờ khóa ngày rằm của chùa để gieo trồng phúc đức. Kết thúc là giây phút thọ lộc Phật.

Với năng lượng tích cực này, xin nguyện cầu cho những ai có mặt tham dự pháp hội an hoà đầu xuân được nhiều phúc lạc.

Nguyễn Văn Nguyên