Thơ – Cười Với Bụt!

0

Bụt xưa nhắn nhủ bao điều

Chúng con y giáo sớm chiều tựa nương

Bụt là suối mát thanh lương

Như vầng trăng tỏa soi đường khách mê

Bụt là bến đổ quay về

Đâu đâu cũng thấy cận kề Bụt ơi!

Pháp thân lồng lộng giữa đời

Con cười với Bụt, một lời cũng không.

Thích Pháp Trí

Sân chùa, ngày 09/5/2020.