THƠ – Kính Mừng Ngày Phật Đản

1

Lặng
nhìn
cảm nhận
thật sâu
Người từ
Đâu Suất
đi vào
nhân gian
Ba ngàn
thế giới
reo vang
Mừng
vui
Đức Phật
chuyển ngàn hóa thân

Ca Tỳ La Vệ
Hóa thành
Lâm Tỳ Ni
Phật Đản sanh
Ta bà
Tất Đạt Đa tộc Thích Ca
Từ đây cuộc sống
dung hòa chuyển xoay
Ngộ
tu
khổ hạnh
tháng ngày
Tham thiền
nhập định
giải bày chân tâm
Dứt
trừ
đoạn tận
vọng tâm
Si

ngã chấp
âm thầm ra đi


Chuyển xe Pháp
bất tư nghì
Từ bi Trí tuệ
thực thi vào đời
Tăng
Ni
Tứ chúng rạng ngời
Thừa hành
phụng sự
giúp người hữu duyên
Nhớ
ngày Phật Đản
thiêng liêng
Tâm thành
thiết lễ
hương thiền
tỏa xông
Nguyện cho
thế giới
đại đồng
Bình an
hạnh phúc
cõi lòng tịnh thanh
Dịch
Covid
cùng chiến tranh
Hòa bình
chung sống
an lành
ngày qua
Trăm năm
thoáng chốc
đã già
Mộng
chi
cũng chỉ
là hoa chớm tàn
Giàu
nghèo
chức trọng
cơ hàn
Chung quy
yên nghỉ
giữa làn khói mây
Hồi tâm
hướng Phật
từ nay
Nhân duyên
Tam bảo
từng ngày
tỉnh tu
Bao giờ
viên mãn
công phu
Theo chân
Đức Phật
vân du độ đời.

Thích Tuệ Tánh

Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2566 – DL.2022