Thơ – Lễ Như Lai

130

Lễ đài Phật đản sinh tại chùa Sắc Tứ Thập Phương – Tp. Rạch Giá

Tâm thành con lễ Như Lai
Công dày giáo hoá chỉ bày tánh châu
Trước Tam bảo điện cuối đầu
Tán dương Phật hiệu niệm thâu ý mình
Dòng tịnh thủy, đức oai linh
Khắp nơi nhuần gội dục tình xả buông
Rồi đây thấy được cội nguồn
Phật tâm hiển hiện giọt chuông ngân dần.

Thích Pháp Trí
Trăng tháng tư, ngày Rằm Phật Đản.