Bước chân xuất thế năm nào

Ngàn sau vẫn mãi dạt dào dư hương

Bao la tuệ giác, tình thương

Gởi vào cõi thế soi đường chúng sanh

Nhớ nhe con! sống thiện lành

Đừng gieo oan trái cam đành khổ đau

Dung hoà, từ ái trước sau

Ươm mầm hạnh phúc thanh cao giữa đời

Thế Tôn ơi ! Vang vọng lời

Sao mà thấm đẫm rạng ngời cõi tâm

Ngàn năm giáo pháp thậm thâm

Dấu chân xưa đó con tầm dõi theo.

 

Thích Pháp Trí

         Mùa Phật Đản, ngày Rằm tháng 4/AL.