A. ĐẠI GIỚI ĐÀN:

– Thực hiện Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;

– Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước lần đầu tiên sau 20 năm hình thành và phát triển sẽ tổ chức Đại giới đàn mang tên cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Giới đàn được tổ chức từ ngày 3-6/8/2018 (nhằm ngày 22-25/6/Mậu Tuất), với các nội dung sau:

I/ THỜI GIAN :

Từ ngày 3,4,5,6 tháng 8 năm 2018 ( nhằm ngày 22,23,24,25/6/Mậu Tuất)

II/ ĐỊA ĐIỂM:

–       Giới đàn Tăng: tại chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

–       Giới đàn Ni: tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.

III/ HỒ SƠ GIỚI TỬ:

1/ Hồ sơ Giới tử gồm có: (phải hội đủ tiêu chuẩn của điều 34, 35 Nội qui ban tăng sự về lãnh thọ các giới).

–         3 đơn xin thọ giới

–         3 bản sao học lực (có chứng thực)

–         3 bản lý lịch (có xác nhận của địa phương)

–         3 bản sao chứng điệp thọ giới (có thị thực)- nếu thọ giới Tỳ Kheo hoặc thức xoa..

–         Giấy phát nguyện xuất gia (giới tử sa di, sa di ni)

–         3 ảnh màu 2×3

–         Giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh nơi đi.

2/ Thời gian phát và nhận hồ sơ:

–         Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/7/2018 ( nhằm ngày Mồng 1/6/Mậu Tuất).

–      Giới tử nhận và nộp hồ sơ liên hệ tại VP BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước – Chùa Quang Minh, số 158, QL.14, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

  • Lưu ý:

Giới tử tập trung vào lúc13h30 ngày 3/8/2018, để phổ biến các quy định của Giới Tràng.

Hồ sơ phát hành miễn phí, cho Giới tử. 

 

B. KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ:

Căn cứ Tỳ ni luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng-Ni hằng năm phải tập trung về một trú xứ cấm túc an cư trong ba tháng (tiền An cư hoặc hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới định huệ, giữ gìn qui củ tòng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và xã hội. Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức khóa an cư kiết hạ năm 2018, với các nội dung như sau:

1. Có 2 điểm An cư là:

– Điểm Chư Tăng An cư tại: Chùa Hưng Long, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

– Điểm Chư Ni an cư tại: Chùa Quang Minh, Văn phòng Ban Trị sự, 322 QL.14, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tất cả Chư Tôn đức Tăng Ni có tăng đoàn thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phải nhập hạ theo luật Phật chế.

3. Trường hợp đặc biệt, do có công việc chính đáng xin tùng hạ thì phải có văn bản trình bày cụ thể và phải được Ban Thường trực Ban Trị sự chấp thuận thì được tùng hạ. (Nếu không có văn bản trình bày hoặc văn bản không được BTS chấp thuận thì sau này Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ không ký bất cứ giấy tờ gì cho vị tu sĩ này nữa).

4. Các vị đã có Tăng đoàn thuộc tỉnh Bình Phước khi muốn nhập hạ liên hệ tại Ban Trị sự PG cấp huyện (bên Chư tôn đức ngoài tỉnh có thể liên hệ tại Văn phòng Ban Trị sự) để lấy hồ sơ nhập hạ, phải được Ban Trị sự nơi đi chấp thuận. Ban Trị sự PG các huyện, thị liên hệ với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để lấy hồ sơ về phát cho Tăng Ni trong huyện của mình. Hạn chót gởi hồ sơ xin nhập hạ về Văn phòng Ban Trị sự là ngày 27/05/2018.

5. Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2562-DL.2018 sẽ được tổ chức lúc 08h00, ngày 27/05/2018 (13/04/Mậu Tuất), tại Chùa Quang Minh, VP.BTS. Lễ khai chung bảng và kiết giới tràng sẽ tổ chức lúc 8h sáng ngày 16/4 âm lịch tại 2 điểm an cư, Tăng sẽ tập trung tại chùa Hưng Long, Ni tập trung tại chùa Quang Minh.

6. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Các vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị và Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm lập danh sách và điểm danh Chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện mình vắng mặt vào các ngày bố tát, đưa danh sách về cho Văn phòng Ban trị sự sau mỗi kỳ bố tát.  

7. Quý nam, nữ Phật tử của các chùa muốn tham gia tùng hạ, thính pháp thì vị trụ trì phải lập danh sách (theo mẫu) gửi về cho Ban Trị sự để được cấp chứng chỉ tu học (kèm theo 2 tấm ảnh thẻ 2×3).

Trên đây là Thông báo về Đại giới đàn Trí Tịnh và Khóa An Cư kiết hạ năm 2018 của tỉnh Bình Phước. Chư Tôn đức cùng Tăng Ni giới tử có nhu cầu thọ giới và an cư xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Ban Trị sự qua số đt 02713.502787 (Thầy Giác Đạo), hoặc qua email: vanphongphatgiaobinhphuoc@gmail.com (nếu ở xa có thể gởi mail để xin hồ sơ thọ giới hoặc an cư).

Ban TT-TT Phật giáo Tỉnh Bình Phước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây