THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU & PHỤNG TỐNG KIM QUAN THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH

48

– Lễ truy điệu tổ chức vào lúc 06giờ00 ngày 26/7/2018 (14/6/Mậu Tuất); sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Thiện Minh về an táng tại Thiền viện Thiện Minh, ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

(Trích cáo phó)