GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

Số: 06 /TB/BHPTƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bồi dưỡng Hoằng pháp và Tuyên truyền

Đại lễ Phật đản (Vesak) 2019

 

         Kính gửi: Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh thành phía Nam.

 • Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Ban Hoằng pháp Trung ương  GHPGVN.
 •    Căn cứ Công văn số: 480/CV.HĐTS, ngày 03/12/2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Bồi dưỡng Hoằng pháp và tuyên truyền Đại lễ Phật đản (Vesak) 2019;

Để công tác tổ chức được triển khai kịp thời và thành công Ban Hoằng pháp Trung ương xin thông báo đến chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh thành nội dung sinh hoạt như sau:

 1. Thời gian: 24 – 25/12/2018 (18 – 19/11.Mậu Tuất)
 2. Địa điểm: Văn phòng 2, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh
 3. Nội dung tập huấn:
 4. Các Văn bản hành chánh của Giáo hội
 5. Luật Tín ngưỡng Tôn Giáo
 6. Quan điểm – Kỹ năng Hoằng pháp trong thời đại mới
 7. Thảo luận chuyên đề “Hoằng pháp trong thời đại mới” Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Hoằng Pháp.
 8. Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Hoằng Pháp Trung ương (khu vực phía Nam) và Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành phía Nam mỗi tỉnh thành cử 5 vị, các Phân ban trực thuộc BHPTW 10 vị, dự kiến khoảng 260 vị.
 9. Cư trú & ẩm thực: Cư trú chư Tôn đức tự túc, ẩm thực Ban tổ chức cúng dường.
 10. Thời gian gửi danh sách đoàn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 20/12/2018 (nhằm 14.11.Mậu Tuất) Email. thichminhnhankg@gmail.com

 

– Mọi thông tin chi tiết xin hoan hỷ liên hệ:

 • TT. Thích Minh Nhẫn: 0982760624

(Phó ban kiêm Chánh Thư ký BHPTW)

 • ĐĐ. Thích Thiện Thật: 0902850595 (Phó Thư ký BHPTW)

Kính mong Quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung Thông báo này, để khóa bồi dưỡng được thành tựu viên mãn.

 

Nơi nhận:                                             

– Như kính gởi “để thực hiện”

– Ban TT Ban HP “để biết”

– Lưu VP;                                                                

TM. BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

 

 

BBT Phật sự Online