GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG

BAN TRỊ SỰ

 

————-
Số: 330/TB-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

——————–
Vĩnh Long
, ngày 06 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại Giới đàn “ĐẮC PHÁP” năm 2023

Căn cứ Điều 42, 44, 45, 46, 47 và 48 chương IX, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương;

Căn cứ công văn số: 576/CV.HĐTS vào ngày 18/11/2022 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại Giới đàn “Đắc Pháp” năm 2023;

Căn cứ công văn số: 1426/SNV-TNTG, vào ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung, tổ chức Đại Giới đàn “Đắc Pháp”,

Nay, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long thông báo việc tổ chức Đại Giới đàn “Đắc Pháp” PL. 2567 – DL. 2023 như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 3 ngày, từ ngày 31/3 – 02 tháng 04 năm 2023 (nhằm ngày 10, 11, 12 tháng 02 Nhuần năm Quý Mẹo).

2. Thời gian khai mạc: 08 giờ 00 phút, ngày 01/4/2023 (nhằm ngày 11 tháng 02 Nhuần năm Quý Mẹo).

3. Thời gian giới tử tập trung về điểm truyền giới: 07 giờ 00 phút, ngày 31/3/2023 (nhằm ngày 10 tháng 02 Nhuần năm Quý Mẹo).

4. Địa điểm truyền giới:

– Truyền giới Tăng: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long, Khóm Vĩnh Hòa, Phường Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Truyền giới Ni: Chùa Hội Đức, Phường Trường An, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

II. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI

– Tuổi đời theo Luật Phật quy định (tính theo khai sinh). 16 tuổi trở lên (đối với Sa Di, Sa Di Ni); 18 tuổi – 60 tuổi (đối với Thức xoa); 20 tuổi – 60 tuổi (đối với giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni);

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

– Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

– Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới;

– Giới tử Sa Di, Sa Di Ni cần phải đủ thêm các điều kiện: Trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương (đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30) và đã tu học ít nhất 2 năm, tính từ ngày Ban Trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia.

– Giới tử Thức xoa ma na cần phải đủ thêm các điều kiện: Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm đã học giới luật và Trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương (đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30);

– Giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cần phải đủ thêm các điều kiện: Đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất là 2 năm đã học giới luật; Trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ

1. Đối với giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa Di ni

– 02 bản Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

– 02 bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

– 04 Ảnh màu 3×4 (chính diện, không chít khăn, mang kính);

– 02 Đơn phát nguyện xuất gia, nếu thọ Sa Di (hoặc Sa Di Ni) (1 bản chính, 1 bản sao có thị thực);

– 02 bản sao Điệp đàn Sa Di (hoặc Sa Di Ni), nếu thọ Tỳ Kheo (hoặc Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa) (có thị thực);

– 02 bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, nếu thọ Sa Di (hoặc Sa Di Ni, Thức Xoa)  (có thị thực);

– 02 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, nếu thọ Tỳ Kheo (hoặc Tỳ Kheo Ni) (có thị thực);

– 02 Giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh, nếu là giới tử ngoài tỉnh (1 bản chính, 1 bản photocopy);

– 02 Giấy chứng nhận sức khoẻ (1 bản chính, 1 bản photocopy);

– 01 bản sao CMND/CCCD (có thị thực).

2. Đối với giới tử thọ giới Bồ Tát

– 01 bản Đơn phát nguyện thọ giới Bồ tát (theo mẫu);

– 01 bản sao Giấy chứng nhận hoặc phái Quy Y Tam Bảo (đối với cư sĩ Phật tử);

– 2 ảnh màu 3×4 (Ảnh nền trắng, mặc áo tràng lam đối với cư sĩ Phật tử);

– 01 Bản sao CMND/CCCD (có thị thực);

– 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ.

3. Link tải hồ sơ thọ giới: Quét mã QR-Code hoặc nhập đường link: https://bitly.go.vn/YWiRI

4. Đăng ký trực tuyến: Quét mã QR-Code hoặc nhập đường link https://bitly.go.vn/oStAV

IV. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

  • Thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo, đến hết ngày 23 tháng 03 năm 2023 (nhằm ngày 02 tháng 02 Nhuần năm Quý Mẹo).
  • Thời gian nhận hồ sơ: Sáng 08h00’ đến 11h00’ hằng ngày (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).
  • Không nhận hồ sơ qua bưu điện.
  • Điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Ban Trị sự – Chùa Giác Thiên, số 70 Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long.
  • Thông tin liên hệ:

+ ĐĐ. Thích Tánh Bình, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký (0329683939);

+ ĐĐ.Thích Minh Tuấn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (0984111643);

+ TT.Thích Trí Thiện, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (0918341563)./.

TM.BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN 

 

 

Thượng toạ Thích Lệ Lạc