Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021

Thông tư: Về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới

Xem Thêm

Hà Nội: Trung ương Giáo hội kính viếng Đức Pháp chủ GHPGVN

PSO – Sáng nay ngày 24/10/2021 (19/9 Tân Sửu), chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện Trung...

Kiên Giang: Đoàn lãnh đạo quý cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và Tp Rạch Giá thấp hương tưởng niệm Đại lão HT Thích...

PSO – Sáng ngày 24/10/2021, Đoàn lãnh đạo quý cơ quan, ban ngành tỉnh Kiên Giang và Tp. Rạch...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________

Số: 229/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG TƯ
Về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội đồng Trị sự đã ban hành Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đại hội Phật giáo huyện) nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay đã có một số Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo huyện. Đại đa số các Ban Trị sự đã hoàn thành khâu chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp ở các tỉnh, thành phố trong cả nước trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam làm cho nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã họp lãnh đạo chủ chốt do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chủ trì và thống nhất chỉ đạo điều chỉnh về quy mô, hình thức tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo đến ngày 31/12/2021 tất cả các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện trong cả nước đều tổ chức thanh công Đại hội.

Nội dung Thông tư này không mang tính thay thế Thông tư 205/TT-HĐTS mà chỉ nhằm điều chỉnh bổ sung cho các nội dung Thông tư 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 để phù họp áp dụng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung thực hiện như sau:

1. Đối với các địa phương áp dụng tình trạng bình thường mới:

– Giảm quy mô so với các nhiệm kỳ trước. Trong điều kiện an toàn dịch bệnh và được Chính quyền địa phương chấp thuận thì tổ chức gọn, nhẹ, trang trí trang nghiêm và vẫn phải đảm bảo nghiêm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, và Chính quyền địa phương. Giảm bớt hình thức tặng hoa và quà lưu niệm để tập trung công tác từ thiện xã hội trong phòng, chống dịch bệnh.

– Đại biểu tham dự gồm Đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhân sự mới dự kiến cơ cấu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026; Đại diện lãnh đạo chủ chốt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại diện Chính quyền địa phương các cấp.

– Nội dung tập trung vào báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của toàn Ban Trị sự GHPGVN huyện và Phương hướng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026; Các tham luận yêu cầu gửi trước tới Ban Tổ chức mà không trình bày tại Đại hội; Biểu quyết thông qua nhân sự suy cử tham gia Ban

Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác khen thưởng (nếu có); Phát biểu của Chính quyền địa phương; Phát biểu của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Đối với các địa phương đang phải giãn cách xã hội, thực hiện theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ:

– Chuyển hình thức tổ chức đại hội thành tổ chức hội nghị. Hội nghị có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến, hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp nếu chính quyền địa phương cho phép tập trung không quá 20 người và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu tham dự gồm Đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhân sự mới dự kiến cơ cấu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026; Đại diện lãnh đạo chủ chốt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại diện Chính quyền địa phương các cấp.

– Nội dung tập trung vào báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của toàn Ban Trị sự GHPGVN huyện và Phương hướng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026; Các tham luận yêu cầu gửi trước tới Ban Tổ chức mà không trình bày tại Đại hội; Biểu quyết thông qua nhân sự suy cử tham gia Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác khen thưởng (nếu có); Phát biểu của Chính quyền địa phương; Phát biểu của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Công tác nhân sự đại hội:

Yêu cầu Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh làm việc chặt chẽ với Ban Trị sự GHPGVN huyện trong công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026 theo đúng tinh thần Thông tư 205/TT-HĐTS và đặc biệt đảm bảo sự đoàn kết, hòa hợp trong Tăng ni, hệ phái và truyền thống Phật giáo tại địa phương.

Nhằm thực hiện thành công kế hoạch Phật sự đã đề ra trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026, kính đề nghị Quý Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thực hiện tốt Thông tư 205/TT-HĐTS và nội dung Thông tư điều chỉnh này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ/Vụ PG;
– Bộ CA1 Cục A02;
– Sở Nội vụ/BTG các tỉnh, TP;
– Lưu VP1* VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Bài Viết Mới

Hà Nội: Trung ương Giáo hội kính viếng Đức Pháp chủ GHPGVN

PSO – Sáng nay ngày 24/10/2021 (19/9 Tân Sửu), chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện Trung...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h269Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Cổ sử truyện – Con gái Đức Phật9Dâng y Kathina1Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị62Đọc Lại Tạp Chí VHPG401Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch430Hoằng pháp - Thuyết Giảng322Hoằng Pháp Online144Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật32Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo12Người Con Phật5Nổi bật108PG KIÊN GIANG200Pháp Âm – Kinh Tiểu Bộ- Chuyện Tiền Thân Đức Phật17Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM290Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2079Phật sự miền Đông3103Phật sự miền Tây3741Phật sự miền Trung2179Phật sự Quốc tế10Phật sự Quốc tế11Phật sự Tây Nguyên1185Phật sự Trung ương GH493Phóng sự169Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa6Suối Nguồn Diệu Giác7Suy Nghiệm Lời Phật17TANG LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ105Thơ Thiền18Thuyết giảng402TIÊU ĐIỂM27Tin tức3561Tin tức - Phật sự15886Tình Người Trong Đại Dịch1569Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp437Từ thiện Xã hội2621Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội161Văn hóa Phật giáo423Vesak 201946Video4927Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202167

Bài Viết Liên Quan