Thừa Thiên – Huế: Lễ Sơ dạ – Cung tiến Giác linh cố HT. Thích Chơn Niệm

155

Theo chương trình Tang lễ cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm, vào lúc 10 giờ 00 ngày 6/10/2018 (27/8/ Mậu Tuất) tại chùa Bảo Quang, thành phố Huế, chư Tôn đức trang nghiêm cử hành Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh theo Nghi lễ truyền thống Phật giáo xứ Huế.

TT. Thích Phước Cần, Trưởng pháp tử đảnh lễ tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức

Như tin đã đưa, Hòa thượng Thích Chơn Niệm, Trú trì chùa Bảo Quang – Huế, sau một thời gian thân lâm trọng bệnh đã thâu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/ 8/ Mậu Tuất (Chủ Nhật, 30/9/2018) tại chùa Bảo Quang, số 6, đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế. Trụ thế 68 năm, 45 hạ lạp.

Tang lễ cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng  Thích Diệu Tánh, Trú trì Tổ đình Quốc Ân – Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương, Trú trì chùa Phước Duyên – Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trưởng Môn phái – Trú trì Tổ đình Tường Vân – Huế.

Chấp lệnh Tang lễ có Hòa thượng Thích Chơn Trí, Trú trì chùa Thuyền Lâm – Huế; Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Trú trì chùa Bảo Vân – Huế; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Trú trì chùa Châu Lâm – Huế.

Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Trú trì chùa Bảo Vân – Huế
Thượng tọa Thích Thiện Phước, Trú trì chùa Châu Lâm – Huế

Sám chủ Tang lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trú trì chùa Phổ Quang – Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đống Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trú trì chùa Từ Lâm – Huế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Phổ Quang – Huế

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm – Huế

Công văn tang lễ có Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Giám tự chùa Phổ Tế – Huế.
Ban Kinh sư Tang lễ có: TT. Thích Lương Nguyên,  ĐĐ. Thích Thiện Quang,  ĐĐ. Thích Hồng Tịnh, ĐĐ. Thích Tâm Độ, ĐĐ. Thích Tâm Thiện, ĐĐ. Thích Pháp Lạc, ĐĐ. Thích Pháp Hướng, ĐĐ. Thích Thiện Như, ĐĐ. Thích Thuần Tâm, ĐĐ. Thích Hương Định.
ĐĐ. Thích Nhật Hiền, ĐĐ. Thích Hương Đàm, nhị vị dẫn lễ trong sự trang nghiêm thành kính tiến về Giác linh đài. TT. Thích Phước Cần, Trưởng pháp tử cố Hòa thượng xúc động thành kính dâng lên cúng dường Giác linh Tôn sư.

 Đây là nghi lễ đã được cử hành theo phong tục của tiền nhân, được thực hiện  trong các Đại lễ ngày xưa của triều đại nhà Nguyễn hoặc Đại tang chư vị Trưởng lão Hòa thượng.

Hình ảnh ghi nhận được:

TT. Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐĐ. Thích Nhật Hiền, ĐĐ. Thích Hương Đàm, nhị vị dẫn lễ Sơ dạ


Ban TTTT Phật giáo huyện A Lưới