PSO – Để tiến tới việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thành tựu viên mãn; Sáng ngày 06/03/2022 (4/02 năm Nhâm Dần), tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã có phiên họp mở rộng – góp ý xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội.

Phiên họp dưới sự Chủ tọa của HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban HDPT tỉnh; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban KTTC tỉnh; chư Tôn đức trong Ban Thường trực và BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức dự kiến tham dự vào BTS Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc phiên họp, HT.Thích Huệ Minh – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cho biết đề án Nhân sự Đại hội đã được chư Tôn đức trong HĐTS thông qua. Trong phiên họp hôm nay, Hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau phát tâm đóng góp tâm lực và trí tuệ của chư Tôn đức trong thành viên BTS cho bản Kế hoạch tổ chức Đại hội mang tính khả thi, làm cơ sở gửi trình về Trung ương Giáo hội và đăng ký đến các cơ quan chức năng, nhằm tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X được thành công tốt đẹp.

ĐĐ.Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký BTS trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội. Đồng thời đề nghị chư Tôn đức phụ trách các Tiểu ban lập kế hoạch chi tiết của từng ban đảm trách trình với Ban Tổ chức Đại hội thẩm định và tiến hành thực hiện.

Sau gần 03 giờ làm việc, chư Tôn đức tham dự phiên họp đã có nhiều góp ý thiết thực cho bản Kế hoạch tổ chức Đại hội. Phiên họp thống nhất Thời gian tổ chức Đại hội vào quý II năm 2022; Địa điểm tổ chức Đại hội tại Giảng đường Huệ Đăng – chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho; Số lượng Đại biểu tham dự Đại hội là khoản 300 vị.

Đúc kết phiên họp, HT.Thích Huệ Minh ghi nhận mọi góp ý của chư Tôn đức tại phiên họp để nghiên cứu và đưa vào Kế hoạch thực hiện. Sau phiên họp hôm nay, Ban Thư ký sớm hoàn thành các văn bản để gửi trình lên chư Tôn đức HĐTS thẩm tường và tiến hành thủ tục Đăng ký tổ chức Đại hội.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Thích Như Tùng – Ban TTTT PG Tiền Giang

.