PSO – Sáng ngày 03/10/2022 (Nhằm ngày mùng 8 tháng 9 năm Nhâm Dần), Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên – Trụ trì chùa Nam An (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện quốc thới dân an và đảo bệnh cầu bình an cho Phật tử; đồng thời An vị Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi Giảng đường chùa Nam An.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội có HT.Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hạnh Trân, HT.Thích Trí Huờn – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Chơn Lệ, HT.Thích Chơn An – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Huệ Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; chư Tôn đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An cùng Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự.

Với niềm tin sâu sắc vào lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư Bản Nguyện, theo sự hướng dẫn của Ni trưởng Trụ trì chùa Nam An; gia đình của Phật tử Trần Thị Xuân Mai pháp danh Hoa Hạnh (ngụ tại quận 5, TP.Hồ Chí Minh) đã phát tâm  kiến lập Pháp hội Dược Sư Thất Châu, đốt đèn tục mạng, cung thỉnh chư Tôn đức Tăng già nhị bộ quang lâm chứng minh và phúng tụng kinh văn Dược Sư, hồi hướng công đức cầu nguyện cho quốc thới dân an, cùng cầu an đảo bệnh cho Phật tử Hoa Hạnh. Dịp này gia đình Phật tử Minh Giác – Đào Kiêm Khuê, 91 tuổi cũng tùng sự cầu an cho gia đình và cầu siêu cho hương linh cụ bà Trần Thị Sửu pháp danh Diệu Ngộ thọ 85 tuổi; Đồng cầu siêu cho cữu huyền thất tổ của quý Phật tử và bá tánh qua đời trong đại dịch Covid-19.

Bắt đầu khóa lễ, đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức thực hành nghi thức An vị Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi Giảng đường chùa Nam An. Tôn tượng được làm bằng chất liệu gỗ Hương Huyết, cao 3m30, do các nghệ nhân tỉnh Hải Dương chế tác với tổng kinh phí là 1,4 tỷ đồng.

Sau khi an vị Tôn tượng Đức Phật xong, đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Pháp đàn Dược Sư Thất Châu niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ; cùng cầu cho quý Phật tử viên thành sở nguyện.

Tại trai đường, thay mặt đạo tràng chùa Nam An, đại diện gia đình Phật tử Hoa Hạnh – Trần Thị Xuân Mai đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư. Ngưỡng mong:

“Trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe.

Nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa.

Bọn ác ma theo tiếng mõ quy y.

Mọi tà chướng nghe tiếng chuông các tán.

Khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi.

Trong quốc gia hưng vượng phú cường, phát tâm dũng lực.”

Ban đạo từ tại Pháp hội, HT.Thích Huệ Minh – Chúng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của Đàn tràng Dược Sư Thất Châu mà đạo tràng chùa Nam An đã thành tâm kiến tạo. Hòa thượng tán dương tinh thần phụng sự đạo pháp của Ni trưởng Trụ trì qua những thành tựu nơi chùa Nam An.

Hòa thượng cũng nhắc lại những hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư được diễn đạt trong kinh văn để củng cố niềm tin cho quý Phật tử. Với sự thanh tịnh chú nguyện của chư Tôn đức hôm nay, nguyện cho chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Chúc đạo tràng chùa Nam An thời thời hưng thịnh. Hòa thượng cũng thay mặt cho Tăng già nhị bộ thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại đạo tràng. Đồng thời chúc nguyện cho chư Tín chủ được viên thành sở nguyện, tai qua, nạn khỏi, bệnh tật sớm tiêu trừ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

         Thích Như Tùng