Tiền Giang: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư lần thứ 3 năm 2021

Xem Thêm

PSO – Sáng ngày 18/04/2021 (07/03 năm Tân Sửu), Ni sư Thích Nữ Như Nguyên – Trụ trì chùa Nam An (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện quốc thới, dân an dịch bệnh tiêu trừ, chư vị tín chủ sở nguyện tùy tâm cát tường như ý.

Được biết đây là lần thứ 3 Ni sư Trụ trì hướng dẫn Phật tử tổ chức Pháp hội Dược Sư tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội lần này có HT.Thích Quảng Thiện- viện chủ chùa Phước Hội (H.Cái Bè); HT.Thích Giác Ngộ – Trụ trì chùa Phước An (H.Gò Công); HT.Thích Quảng Thới – Trụ trì chùa Phước Vân (H.Gò Công Tây); HT.Thích Từ Thiện – Trụ trì chùa Phước Ân (tỉnh Long An); HT.Thích Tắc Quảng – Trụ trì tổ đình Kim Cang (tỉnh Long An); TT.Thích Bửu Tấn – Trụ trì chùa Bửu Hưng (H.Gò Công Đông); TT.Thích Thiện Lưu – Trụ trì chùa Phước Ân (H.Cái Bè); chư Tôn đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre cùng Phật tử đạo tràng và chư tín chủ TP.Hồ Chí Minh đồng câu hội tham dự.

Theo đó, trong Kinh Dược sư dạy rằng: “Nếu có người ốm muốn thoát bịnh khổ, nên vì người ấy, bảy ngày bảy đêm, chịu giữ cho đủ tám phần trai giới; nên tùy lực sắm các thức ăn uống, và các đồ dùng cúng Tỳ kheo tăng; đêm ngày sáu buổi, lễ bái hành đạo cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; tụng đọc kinh này bốn mươi chín lượt, thắp bốn chín ngọn đèn, tạo bảy pho tượng Đức Như Lai kia; trước mỗi vị tượng, để bảy ngọn đèn, mỗi một đèn sáng, to bằng bánh xe, suốt bốn chín ngày, không lúc nào tắt; làm một lá phướn ngũ sắc và dài bốn chín gang tay; phải đem phóng sinh các loài cho đủ bốn chín thứ, thời có thể qua tai nạn nguy ách chẳng bị chết uổng ác quỷ hãm hại.

Này ông A Nan, lại còn như khi các vua Quán Đỉnh, và Sát Đế Lợi, tai nạn khởi lên như là những nạn: nhân dân tật dịch, nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, sao lạ mọc ra, Nhật thực, Nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, các vua Quán Đỉnh; và Sát Đế Lợi, bấy giờ đối với hết thảy hữu tình, khởi tâm từ bi, tha những tù tội, theo phép cúng dường trước đã nói kia, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ thiện căn ấy và sức bản nguyện của Như Lai kia, khiến cho cả nước liền được yên ổn, mưa gió thuận thời, lúa cấy được mùa, hết thảy hữu tình, vô bịnh mừng vui, ở trong nước ấy, không có những thần, bạo ác Dược Xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác, thảy đều biến mất”.

Thật vậy:

“Đức Phật Dược Sư đại từ đại nguyện,

Thương chúng sanh phương tiện để độ đời.

Từ bi cứu khổ tất cả khắp nơ,

Lưu ly sáng suốt chói ngời tịnh thanh.

Khắp chúng sanh xưng danh Diên thọ,

Cứu muôn loài nào có ngại chi.

Đông phương giáo chủ Tịnh Lưu Ly,

Dược Sư hải hội phụng trì hiệu danh.

Các bệnh khổ chúng sanh xưng hiệu,

Ngài ban cho vi diệu lương y.

Hiện thân cứu khổ cấp kỳ,

Chúng sanh thoát khỏi bệnh nguy hiểm nghèo.”

Bắt đầu khóa lễ, đạo tràng chùa Nam An cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Đàn tràng Dược Sư Thất Châu niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo, sái tinh đàn tràng và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, trì Dươc Sư chú, niệm Dược Sư hiệu, cập Cúng Phật hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ. Hồi hướng đến cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên chư vị tín chủ vãng sanh miền Tịnh cảnh.

Tại trai đường trang nghiêm thanh tịnh, thay mặt đạo tràng chùa Nam An và chư Phật tử phát tâm kiến tạo đàn tràng Dược Sự, đại diện gia đình Phật tử Tịnh Thủy –  Tịnh Nghĩa đã thành tâm dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư.

Quả thật:

”Ta Bà chẳng ở được lâu dài,

Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài,

Hai sáu nguyện vương tiêu tội hết.

Ba nghìn Hóa Phật dủi lòng soi:

Hoa sen Tây Trúc dầy thơm ngát,

Quả phúc Nam diêm được tốt tươi.

Giải kiết, tiêu tai, thêm tuổi thọ,

Vững vàng bổn mạng, được yên vui”.

Ban đạo từ tại Pháp hội, HT.Thích Quảng Thiện rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của Đàn tràng Dược Sư Thất Châu mà đạo tràng chùa Nam An đã thành tâm kiến tạo; khen ngợi tinh thần tu tập hành đạo phụng sự Tam Bảo của Ni sư Thích Nữ Như Nguyên, đã tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức nên đã tạo duyên lành cho Phật tử gieo trồng ruộng phước, phát triển hạnh lành. Hòa thượng cũng đại lao cho Tăng già nhị bộ, như pháp thọ nhận sự cúng dường thanh tịnh của quý Phật tử tại đạo tràng.

Đồng thời cầu nguyện:

“Cả thế giới vơi đi niềm tục lụy,

Cùng quy y Tam Bảo phước hà sa.

Nhà Như Lai kiếp kiếp nguyện vào ra,

Cửa Phật giáo vì đời luôn mở rộng”.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Như Tùng

Bài Viết Mới

Bến Tre: Lễ khánh thành cầu Diệu Thiện tổ nhân dân tự quản số 19 tại ấp Tân Phước, xã Tân Thanh

PSO - Được sự hỗ trợ của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 08/05/2021

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 08/05/2021 BỘ NỘI VỤ YÊU CẦU TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG...

Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh xã Sông Phan

PSO- Chung tay hỗ trợ mầm non. Giúp con vượt khó, chăm ngoan học hành. Chiều ngày 8/5/2021, tại Nhà Văn hóa xã Sông...

DANH MỤC

Bài Viết Liên Quan