PSO – Hòa chung niềm vui của người con Phật trên toàn thế giới, để tưởng nhớ ân đức sâu dày của Thầy Tổ, cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và hiện tại, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Sáng ngày 1/8/2022 (nhằm 4/07/Nhâm Dần), Chùa Pháp Lạc (xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL2566 – DL. 2022.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT – Thích Huệ Minh – UV HĐTS GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT. Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; HT. Thích Hạnh Trân – CM BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ. Thích Huệ Phát – Phó ban, Chánh Thư Ký, kiêm Trưởng ban giáo dục GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT. Thích Thiện Lưu – Phó ban BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè  HT. Thích Thiện Tín, HT. Thích Thiện Sanh – Đồng CM BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT. Thích Thiện Thới – Phó trưởng ban kiểm soát GHPGVN huyện Cái Bè; NT. TN Như Nhẫn – Trụ Trì chùa Pháp Lạc, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Tháng 7 mùa Vu-Lan là ngày Chư Tăng tự tứ, chư Phật hoan hỷ, ngày Báo hiếu Mẹ Cha. Câu chuyện đức Tôn giả Mục Kiền Liên – vị đại đệ tử của đức Phật, với gương hạnh chí hiếu của Ngài đã đi sâu vào lòng người con Phật trải qua hơn hai mươi sáu thế kỷ. Một thông điệp Vu-Lan cho muôn loài đó là: “Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên!”

Mùa Vu Lan đến, ngày mà những người con luôn hướng tâm về ân đức của Cha Mẹ, Người đã hi sinh cả cuộc đời mình cho chúng ta khôn lớn thành người.

Trước khi thực hiện nghi thức cài hoa Hồng và dâng y ca-sa, chư tôn Đức niêm hương bạch Phật và tái hiện lại hình ảnh “Cổ Phật khất Thực”. Hòa thượng chứng minh dạy hàng Phật tử ý nghĩa hình ảnh trì bát khất thực,thời Đức Phật chỉ nhận vật thực để dùng ngọ, nhưng tuỳ theo quốc độ thế giới ta mà nay trì bát có nhận tịnh tài. Tịnh tài ấy cũng là phương tiện để trang nghiêm ngôi Tam bảo. Dù là cúng tịnh tài hay vật thực thì với tâm thành hồi hướng thì công Đức ấy vẫn như nhau.

Phật giáo việc báo đáp đạo hiếu cho đấng sinh thành không chỉ lúc cha mẹ còn sống mà còn phải báo đáp ngay cả khi cha mẹ đã mất, “đối với cha mẹ các con, các cháu cần khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

Phật tử Ngọc Dung đại diện quý Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường và thực hiện nghi thức cài hoa hồng cho chư Tôn đức.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Minh tán thán công đức Chư Tăng chùa Pháp Lạc đã tổ chức được buổi lễ trang nghiêm và long trọng như thế này, đồng tời cũng tri ân quý Phật tử đãng vân tập về đây cúng dường lên chư Tôn đức, tạo đều kiện cho chư Tăng, Ni có phương tiện để hoằng dương Chánh Pháp. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng cho Cửu huyền Thất tổ được siêu sanh về cõi lành, ông bà cha mẹ hiện tiền được phước báo viên mãn. Cầu chúc Ni trưởng  cùng quý Phật tử Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Trung Thắng