PSO – Tri ân và báo ân là đức tính cao quý của người con Phật, sở dĩ Phật pháp được trường lưu, tòng lâm được hưng thịnh, đèn thiếu thất được thắp sáng, nước pháp được gội nhuần, đó là nhờ chư Tổ thay Phật truyền đăng tục diệm, trải qua bao thế hệ, khiến cho Phật nhật sáng soi, pháp âm vang dội, tông phong tổ ấn thiên thu, đạo mạch phát lưu vạn cổ.

Bẩm thọ thâm ân của chư Phật và các bậc Tổ thầy, trên tinh thần đó ngày 7/4/2022 (nhằm ngày 7/3 năm Nhâm Dần) tại chùa Thành Phước (ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), được sự chỉ dạy của HT.Thích Chơn Lệ – Viện chủ chùa Thành Phước; TT.Thích Nhuận Đức – Trụ trì chùa Thành Phước cùng chư Tăng bổn tự thành tâm cung kính, thiết lễ húy nhật báo đáp cố Hòa thượng tôn sư húy Nguyên Tri thượng Thiện hạ Tín, Trụ trì chùa Thành Phước đời thứ 5.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây; HT Thích Chơn Lệ – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành, Viện chủ chùa Thành Phước; HT.Thích Nhựt Vân – Trụ trì chùa Huệ Viễn (TP.Mỹ Tho); TT.Thích Quảng Lộc – Trụ trì chùa Trường Sanh (TP.Mỹ Tho); HT.Thích Thiện Nhẫn – Viện chủ tổ đình Linh Bửu (H.Tân Phú Đông); ĐĐ.Thích Huệ Phát – Trụ trì chùa Tân Long; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Trụ trì tịnh xã Mỹ Đức (TP.Mỹ Tho); ĐĐ.Thích Đức Thắng – Trụ trì cùa Linh Phước (Phật Đá – H.Tân Phước); chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

Hòa thượng húy Nguyên Tri thượng Thiện hạ Tín trụ trì Chùa Thành Phước đời thứ 5, Ngài đã có công trùng tu ngôi chùa Thành Phước lần thứ nhất vào năm 1965 và từng nuôi dưỡng cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cứu nước. Hòa thượng sống một đời khiêm cung và chuyên tâm tu học, Ngài cũng là Bổn sư của Hòa thượng Thích Chơn Lệ, trụ trì chùa Thành Phước đời thứ 6.

Trong tinh thần tri ân và báo ân, buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, TT.Thích Nhuận Đức và chư Tăng bổn tự đã tác bạch thỉnh Sư cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quan lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, phúng diễn thời Kinh A Di Đà và cúng Phật, chúc nguyện cho Giác linh Hòa thượng tôn sư và chư vị Hòa thượng tiền bối hữu công khai sơn tạo tự chùa Thành Phước được cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh, bất vong bản thệ hồi nhập Ta bà, hóa độ quần sanh. Thùy từ gia hộ cho chùa Thành Phước mãi hưng thạnh.

Quang lâm Tổ đường, trước di ảnh và Linh vị cố Hòa thượng Thích Thiện Tín húy Nguyên Tri, chư Tôn đức đồng thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của các bậc tiền bối hữu công đã dành cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc cũng như kiến tạo, trùng hưng ngôi phạm vũ Thành Phước làm nơi phát huy chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Tại trai đường trang nghiêm thanh tịnh, đại diện đạo tràng chùa Thành Phước thành tâm dâng lên lời tác bạch, nêu cao hạnh nguyện vị tha của chư vị tiền bối hữu công, cảm niệm ân sư và thiết trai cúng dường để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hoà thượng trong ngày húy kỵ.  

Buổi lễ được kết thúc trong sự hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Tin và ảnh: Thiên Bình