Sáng ngày 26/08/2019 (nhằm ngày 26/07/Kỷ Hợi), Ni sư Phụng Liên – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện PGVN (TP.HCM), Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, đã có buổi chia sẻ ý pháp đến quý Phật tử tham dự đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Nguyên (Khu 2, Thị trấn Cái Bè, Tiền Giang).


Ni sư Phụng Liên chia sẻ pháp thoại tựa đề “Các hạng Phật tử trong đạo Phật” đến quý Phật tử. Theo đó, Ni sư giảng giải đến quý Phật tử, được làm thân người là khó, được nghe chánh pháp lại càng khó hơn. Chúng ta được hữu duyên gần gũi các bậc Thiện Tri thức, được hướng dẫn học và thực hành theo lời Phật dạy thuần hóa tâm hồn, cải thiện đời sống, sống đời đạo đức thánh thiện.

Có 4 hạng Phật tử:

– Hạng người thứ nhất: Cư sĩ có tình cảm với đạo Phật, thích đến chùa công quả, nghe Pháp, lập công bồi đức.

– Hạng người thứ hai: Khi học Phật có niềm tin, có chánh kiến, thọ trì tam Quy ngũ Giới, đoạn trừ ác pháp, phát triển những thiện pháp, chuyển tâm phàm thành tâm Hiền thánh.

– Hạng người thứ ba: Người Phật tử luôn ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống, luôn chánh niệm tỉnh giác, gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh đồng trực vãng Tây phương, kiến tạo thế giới Cực lạc trong con người của chúng ta.

– Hạng người thứ tư: Luôn an trú tâm trong giáo lý Phật đà, tâm hồn thanh thản, tự tại trong mọi hoàn cảnh.

“Tâm không, vạn sự đều không,

Tâm chơn vạn pháp thảy đồng qui chơn”.

(Bài kệ Ý)

Hiểu được điều này, Phật tử tinh tấn tu tập theo con đường Giới – Định – Tuệ.

Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp

Cho quả từ bi đẹp bội phần.

(Kệ Chơn Lý)

Giữ giới trong sạch tâm được định tỉnh, tâm định thì huệ phát sinh. Người Phật tử có trí huệ sáng, tâm tỏ trí thông suốt mọi việc, chắc chắn trong từng niệm mãi mãi an lạc.

Bài pháp thoại kết thúc, Phật tử đạo tràng như hiểu rõ hơn bản thân mình thuộc hạng Phật tử nào, từ đó, cố gắng tu tập, trau dồi Giới – Định – Tuệ, luôn tinh tấn trên con đường tu học giáo lý Phật Đà.

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 

 

The post Tiền Giang: Ni sư Phụng Liên thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Nguyên nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.