CÁO PHÓ

  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
  • Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành.
  • Tông phong Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ MINH Thế danh LÊ THỊ DIỆU

– Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang;

– Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/01/2022 (nhằm 13 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

  • Trụ thế: 80 năm. –  Hạ lạp: 51 năm.

– Kim Quan nhục thân cố Ni trưởng được tôn trí tại: Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Lễ nhập Kim Quan chính thức cử hành vào lúc 7giờ ngày 16/01/2022 (nhằm 14/12/Tân Sửu).

Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ 00, ngày 16/01/2022 (nhằm 14/12/Tân Sửu).

Lễ Truy Nim được cử hành vào lúc 09 giờ 00 ngày 18/01/2022 (nhằm 16/12/Tân Sửu). Sau có cử hành Lễ cung tiễn Kim Quan nhục thân cố Ni trưởng đến Đài hỏa táng Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên (ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để trà tỳ.