PSO – Sáng ngày 18/5/2022 (nhằm ngày 28/4 năm Nhâm Dần) đoàn Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Tiền Giang đã đến viếng thăm các trường Hạ trong tỉnh và cúng dường chư hành giả đang An cư tại đây.

Cùng đi trong đoàn có NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong PBNG tỉnh Tiền Giang.

Đầu tiên đoàn PBNG tỉnh Tiền Giang đến trường hạ chùa Vĩnh Tràng để đảnh lễ HT.Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2566. Tại đây, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe chư Tôn đức Giáo phẩm cùng chư Tăng hành giả An cư; Ni trưởng cũng dâng lời tác bạch cúng dường trợ duyên đến chư Tôn đức trong thời gian cấm túc An cư ba tháng mùa mưa năm 2022.

Tiếp theo phái đoàn đã lần lượt đến thăm trường hạ chùa Phật Ân, chùa Phổ Đức và chùa Linh Phong.

Ngoài việc vấn an sức khỏe và cúng dường trợ duyên cho chư hành giả, tại hai điểm trường hạ Ni là chùa Phổ Đức và chùa Linh Phong, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm còn có lời sách đến chư Ni, khuyên nhủ chư Ni trẻ phải luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy, thời gian An cư là dịp tốt nhất để chư Ni trao dồi Giới luật, học hỏi lẫn nhau những điều hay lẽ phải để tiến tu đạo nghiệp; đây cũng là thời gian thiết thực để chư Ni thực hành đầy đủ sáu pháp hòa kính, góp phần làm cho Phật pháp mãi xương minh.

Đáp lại sự quan tâm của chư Tôn đức trong PBNG tỉnh Tiền Giang, đại diện chư Ni hành giả An cư cũng bày tỏ niềm tri ân sâu sắc và xin khắc ghi những lời sách tấn quý báu của Ni trưởng Trưởng PBNG tỉnh. Kính chức quý ngài luôn Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PBNG Tiền Giang