Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường các trường hạ

146

PSO – Sáng ngày 18/7/2020 (nhằm ngày 28/5 năm Canh Tý) Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang do NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng thăm các trường Hạ trong tỉnh và cúng dường chư hành giả đang An cư tại đây.

Cùng đi với đoàn còn có: NT.Thích Nữ Tân Liên, NT.Thích Nữ Minh Châu – đồng Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tuyết Liên, NS.Thích Nữ Tắc Hoa – đồng UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó PBNG tỉnh cùng quý Ni sư, Sư cô trong PBNG tỉnh Tiền Giang.

Đầu tiên đoàn PBNG tỉnh Tiền Giang đến trường hạ chùa Vĩnh Tràng để đảnh lễ HT.Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2564. Tại đây, Ni trưởng Trưởng đoàn đã dâng lời vấn an sức khỏe Hòa thượng cùng chư Tăng hành giả An cư; Ni trưởng cũng dâng lời tác bạch cúng dường trợ duyên đến chư Tôn đức trong thời gian cấm túc An cư.

HT.Thích Huệ Minh có lời cảm ơn đến quý Ni trưởng, Ni sư trong đoàn PBNG tỉnh; đồng thời thay mặt chư hành giả An cư thọ nhận vật phẩm cúng dường của chư Ni trong đoàn.

Tiếp theo phái đoàn đã lần lượt đến thăm trường hạ chùa Phật Ân, chùa Phổ Đức và chùa Linh Phong. Ngoài việc vấn an sức khỏe và cúng dường trợ duyên cho chư hành giả, tại hai điểm trường hạ Ni là chùa Phổ Đức và chùa Linh Phong, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm còn có lời sách đến chư Ni, khuyên nhủ chư Ni trẻ phải luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy, thời gian An cư là dịp tốt nhất để chư Ni trao dồi Giới luật, học hỏi lẫn nhau những điều hay lẽ phải để tiến tu đạo nghiệp; đây cũng là thời gian thiết thực để chư Ni thực hành đầy đủ sáu pháp hòa kính, góp phần làm cho Phật pháp mãi xương minh.

Đáp lại sự quan tâm của chư Tôn đức trong PBNG tỉnh Tiền Giang, đại diện chư Ni hành giả An cư cũng bày tỏ niềm tri ân sâu sắc và xin khắc ghi những lời sách tấn quý báu của Ni trưởng Trưởng đoàn. Kính chức quý ngài luôn Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Ban TT-TT PBNG Tiền Giang

The post Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường các trường hạ appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.