PSO – Sáng ngày 11/02/2020 (18/1 Canh Tý) SC.Thành Liên – Trụ trì tịnh Xá Ngọc Nguyên, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức Khai giảng Khóa tu Bát Quan trai (BQT) năm Canh Tý cho Phật tử địa phương.

BQT là Khóa tu thường niên của tịnh xá, tham dự khóa tu các Phật tử sẽ thực hành nghi thức Sám hối, lãnh thọ Tám giới, nghe Pháp thoại, thọ trai… 

Tại buổi khai giảng, Ban Tổ chức đã nhắc nhở các Phật tử tham dự khóa tu cần rửa tay diệt khuẩn, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung…; Đồng thời, tán thán tinh thần tu học của hàng thiện tín đã dành thời gian chăm sóc ngôi nhà tâm linh của tự thân đây là cội nguồn an lạc vững bền của đời người. Tiếp đến, SC.Trụ trì đã niêm hương bạch Phật, truyền BQT giới và hướng dẫn chúng hội kinh hành niệm Phật .

Đúng 9 giờ 30 Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Giác Nhân – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, quang lâm Pháp hội ban pháp thoại cho hội chúng với đề tài Cội nguồn an lạc: Bát Chánh Đạo là cội nguồn an lạc đưa con người vượt biển mê lên bờ giác, là Đạo lộ duy nhất giúp chuyển hóa thân tâm, vun trồng tuệ giác: Chánh Ngữ, chánh Nghiệp, chánh Mạng là kết quả của trì Giới; Chánh tinh tấn, chánh Niệm, chánh Định là sản phẩm của thiền Định; chánh Kiến, chánh Tư duy là ánh sáng của Tuệ giác.  Nhờ giữ Giới mà có Định; do đạt Định mà có Tuệ; Người có Giới, Định và Tuệ là người an lạc nhất cuộc đời…

Tám đường chánh đạo độ trần gian,

Một nguyện thành tâm thấu Niết bàn,

Sáng suốt hành tàng thông trí tuệ, 

Xa rời vọng tưởng đắc tâm an.

Sau thời Pháp thoại, quý Phật tử được dùng cơm trong Chánh niệm, kinh hành niệm Phật…

Ban TTTT Ni giới HPKS

 

The post Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Nguyên Khai giảng Khóa tu Bát Quan trai appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.