TP.HCM: Tối 15-5 (nhằm 15-4 AL), tại Tổ đình Vạn Thọ (Q.1) đã tổ chức lễ Kiết giới An cư cho chư Tăng trên địa bàn. Đây là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ và cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Thanh Hùng, UVTT.HĐTS, Trưởng Ban HDTP-TƯ; HT.Thích Thanh Sơn, chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM, trụ trì Tổ đình Vạn Thọ;  TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1 cùng hơn 22 chư Tăng về An cư tại trường hạ tổ đình Vạn Thọ năm nay. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, nhị vị Hoà thượng cử hành nghi thức đối thú An cư, lần lượt các hành giả đối trước HT.Thích Thanh Sơn và HT.Thích Thanh Hùng đối thú an cư.

Sau đó, lần lượt chư tôn đức Tăng và Phật tử ngoại hộ đã đối trước chư tôn đức phát nguyện tinh tấn tu học trong suốt 3 tháng an cư và phát tâm hộ trì đạo tràng ACKH cũng như tinh tấn tham gia tụng kinh, nghe giảng trong suốt thời gian an cư kiết hạ. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư Tăng Ni chẳng những được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa, có cơ hội trao đổi sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, đồng thời thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa.
Noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra, trên tinh thần “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, chư Tăng Ni ngày nay tinh tấn tu hành trong mùa An cư kiết hạ để vun bồi công đức, phước báu, trí tuệ, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát hầu làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh. Truyền thống an cư được chư Tăng Ni gìn giữ cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của đạo Phật. Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báu làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành viên mãn.

Trước đó, ngày rằm tháng 4 chùa cũng đã kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ phường Tân định tổ chức lễ phóng sanh trên kênh Nhiêu Lộc nhằm bảo vệ môi trường với gần 500kg cá các loại.

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
Thành viên BBT phatsuonline