Phật sự online sẽ trực tiếp và cập nhật thông tin nhanh chóng

[Video] Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình 10 năm hình thành và phát triển

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – GS Lê Mạnh Thát phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – ĐĐ Thích Quảng Phước phát biểu tham luận

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – NNC Trần Văn Chưởng phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – TT. Thích Không Nhiên phát biểu tham luận.

https://www.phatsuonline.com/205639-2/

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – PGS. TS Nguyễn Hồng Dương phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – HT. Thích Khế Chơn phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – TS Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – Ths Nguyễn Thị Thu Hoan phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – TS. Chu Văn Tuấn phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – TS. Nguyễn Khắc Thái phát biểu tham luận.

HTKH: Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay – TT. Thích Đức Thiện phát biểu tham luận.

Quảng Bình: Lễ khai mạc triển lãm tranh và cổ vật “Phật Giáo tỉnh Quảng Bình xưa và nay”

Quảng Bình: Khai mạc Hội thảo khoa học “Phật giáo Quảng bình xưa & nay”

Trực tiếp: Lễ Khai mạc Hội thảo khoa học “Phật Giáo Quảng Bình Xưa & Nay”

Quảng Bình: Cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương GHPGVN

BẢN TIN PHẬT SỰ NGÀY 16/12/2019

Quảng Bình: UBND và Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng trước thềm Đại lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh

[Video] Quảng Bình: Công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh

Quảng Bình: Công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh

[Video] Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình 10 năm hình thành và phát triển