An Giang: Phiên họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học và lễ tưởng niệm Tổ sư Như Hiển Chí Thiền

Thư mời viết bài kỷ yếu về Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền