Toàn cảnh Khóa Tập huấn Nghiệp vụ Trụ trì & Hoằng Pháp Viên tỉnh Kiên Giang

[Video] Kiên Giang: ĐĐ. Thích Thiện Tâm thuyết giảng “Chánh Tín Và Mê Tín Con Đường Đi Đến Giải Thoát” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng “Ứng Dụng Tu Học Cho Người Hoằng Pháp Viên” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: HT. Danh Lung thuyết giảng “Ý nghĩa người Hoằng pháp viên” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng “Tinh Hoa Nikaya – Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự?” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng “Phật Tử Là Hoằng Pháp Viên Của Phật Giáo” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: ĐĐ. Thích Tuệ Giải thuyết giảng “Nâng Cao Kiến Thức Cơ Bản Của Người HPV” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: ĐĐ. Thích Minh Thành thuyết giảng “Kỹ Năng Của Người Phật Tử Hoằng Pháp” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Minh Tiến thuyết giảng “Hạnh Nguyện Cư Sĩ” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Phước Thắng thuyết giảng “Môi Trường Tu Học Phật Pháp” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: NS. Thích Nữ Thoại Liên thuyết giảng “Gieo Hạt Phước Đức” – tại khóa bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thuyết giảng “Học Phật Và Hoằng Pháp Thời Đại 4.0”

[Video] Kiên Giang: TT. Thích Minh Thân thuyết giảng “Tin Sâu Vào Tam Bảo”

[Video] Kiên Giang: Đại đức Thích Phước Nguyên thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

[Video] Kiên Giang: Đại đức Thích Minh Ân thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng Trụ trì Hoằng pháp viên

Kiên Giang: Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì và tập huấn Hoằng pháp viên năm 2022

[Video] Quyết định Chuẩn Y nhân sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang – Khai khoá Nghiệp vụ Trụ trì & Hoăng Pháp Viên