Sáng ngày 27/3 (ngày rằm tháng 2 năm Tân Sửu), chư Tôn đức môn hạ Tổ đình Phi Lai (An Giang) đã trang nghiệm tưởng niệm ngày huý kỵ lần thứ 88 của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tông trưởng Tổ đình Phi Lai; HT.Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Xuân – Trưởng Ban Thừa kế Thiên thai giáo quán tông; TT.Thích Phước Nguyên – Uỷ viên TT HĐTS, phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Phước Nghiêm – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GH; TT.Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, môn hạ Tổ đình Phi Lai.

Thay mặt Tông phong, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đã ôn lại tiểu sử và hành trạng của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.

Tổ sư sinh tháng 2 năm Tân Dậu (1861) tại xã Diêm Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Năm Tân Tỵ (1881) khi tỏ ngộ lý vô thường, Ngài đến xin quy y xuất gia với Tổ Mình Mai – Phương Danh, trụ trì chùa Giác Viên, Giác Lâm Gia Định, được Tổ ban Pháp húy Như Hiển, hiệu Chí Thiền, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39.

Sau thời dài tịnh tu ở vùng Núi Cấm, đến năm 1905, Tổ sư được người dân và Phật tử xung quanh làng Tú Tề biết đến là vị thiền sư có tấm lòng từ bi cao cả và giới đức uy nghiêm nên đã cung thỉnh Ngài về trụ trì chùa Phi Lai. Từ đó, Ngài ở lại làng để hoằng truyền chánh pháp, nuôi dạy Tăng tài, cứu tế từ thiện và trùng tu ngôi chùa lá đơn sơ bé nhỏ trở thành một chốn Tổ khang trang.

Trong thời gian hơn 60 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng đã Quy y Tam bảo cho hàng trăm Phật tử hữu duyên, và hơn 40 Tăng Ni xuất gia, trở thành Pháp khí cho Đạo pháp, góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng phát triển, chúng sanh lợi lạc, tốt đời đẹp đạo.

Năm Quý Dậu (1933), Ngài thọ bệnh và trước khi viên tịch Ngài chắp tay niệm lớn: “Nhất niệm Viên quang tội tánh không, đẳng đồng Pháp giới hàm thanh tịnh” rồi an nhiên viên tịch vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Dậu. Trụ thế 73 năm và 52 mùa an cư kiết hạ,  nhục thân của Tổ được nhập bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Phi Lai.

Trước di ảnh của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, chư Tôn đức chứng minh và hàng môn đồ đệ tôn đã thành kính dâng hương cúng dường, tưởng niệm ngày huý kỵ lần thứ 88 của Ngài. Cầu nguyện Giác linh Tổ sư từ bi chứng minh, gia hộ cho Tông phong vĩnh trấn, Tổ ấn trùng quang

Tại đây, chư Tôn đức cũng đồng phát nguyện kế thừa hạnh nguyện của Tổ và chư vị tiền bối trong Tông môn, tiếp tục sứ mệnh viết thêm những trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam.

Trước đó, rạng sáng ngày Rằm tháng 2, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức trong Tông phong đã đến tháp Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền để dâng hương và nhiễu tháp.

Nhân Lễ huý kỵ lần thứ 88 Tổ sư, trong 2 ngày 14,15/2 năm Tân Sửu, Tông phong Tổ đình Phi Lai đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân và hồi hướng công đức lên Giác linh Tổ sư.