Để thống nhất phương thức tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận/huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đồng bộ quy trình xử lý hồ sơ hành chánh điện tử, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã có buổi họp cùng chư Tôn đức Thư ký Ban Trị sự các quận huyện vào sáng ngày 22/3/2021.

Phát biểu mở đầu buổi họp, TT.Thích Thiện Quý – Phó Ban kiêm chánh Thư ký BTS PG TP, nhắc lại ưu điểm của hành chánh điện tử trong điều hành, xử lý Phật sự tại địa phương và tự viện. Tuy nhiên, sau khi Ban Trị sự PG TP triển khai hoạt động Cổng hành chánh điện tử vào ngày 01/3/2021, Ban Trị sự các quận huyện vẫn chưa được cập nhật đồng bộ.

Theo chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự, Thượng toạ cho biết, sau khi huyện Củ Chi và Quận 3 đã tổ chức Đại hội, lần họp kỳ này Ban Thư ký Ban chỉ đạo Đại hội sẽ thống nhất để đưa ra phương thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận/huyện một cách đồng bộ.

Tiếp đó, TT.Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng BTS PG TP, điều hành buổi họp. Tại đây, Thượng toạ triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp quận/huyện một cách chi tiết.

ĐĐ.Thích Hải Đạt, Phó văn phòng BTS giới thiệu lại giao diện Cổng hành chánh điện tử của Phật giáo TP, hướng dẫn chư Tôn đức quy trình gởi, xem xét, duyệt, và trả hồ sơ, đồng thời cũng hướng dẫn Thư ký các quận huyện cách tạo và nhận tài khoản sử dụng qua 2 đường dẫn kèm mã code QR: http://hcdt.pgtphcm.vn (đương đơn), http://admin.pgtphcm.vn (quản lý).

Sau khi tiếp nhận ý kiến từ chư Tôn đức các quận huyện, TT.Thích Quang Thạnh thống nhất chương trình trước và trong Đại hội một cách đồng bộ theo chủ trương của Trung ương Giáo hội và Ban Chỉ đạo. Từ đó Ban Trị sự các quận huyện tùy tình hình thực tế và điều kiện của quận huyện để tổ chức Đại hội cho được trang nghiêm và long trọng.

Về công tác hành chánh điện tử, hiện tại Văn phòng Ban Trị sự PG TP tiếp nhận cùng lúc hồ sơ bằng văn bản điện tử và giấy. Do đó, Thượng toạ chánh Văn phòng cho rằng, chư Tôn đức Thư ký Ban Trị sự quận huyện cần nhanh chóng triển khai và hướng dẫn trụ trì các tự viện tại địa phương mình cách vận hành cổng hành chánh điện tử.

Tại đây, Thượng toạ cũng giới thiệu nhân sự phụ trách nhận và kiểm ra hồ sơ điện tử của Ban Trị sự quận huyện gởi về. Sau đó, trình Thường trực Ban Trị sự PG TP và cơ quan chính quyền chuyên trách. Vì sự phát triển của Giáo hội và để có được niềm tin từ Tăng Ni, với vai trò của từng cá nhân, Thượng toạ Chánh Văn phòng mong rằng chư Tôn đức từ Thành phố đến quận huyện phải có sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hành chánh.