(PSO) – Sáng ngày, 7/6 (nhằm ngày 16/4 ÂL), tại Văn phòng BTS GHPGVN Quận 11, chùa Giác Sanh (số 103 đường Âu Cơ, phường 14, quận 11), BTS đã trang nghiêm tổ chức lễ Tác pháp An cư cho chư Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn Quận.

 

Tại Tổ đường, chư tôn đức đã niêm hương bạch Tổ, đảnh lễ chư lịch đại Tổ sư truyền trì mạng mạch Phật pháp. Sau đó, quang lâm về chánh điện cử hành nghi lễ khai hạ.

Quang lâm chứng minh Trường hạ có: Hòa thượng Thích Phước Trí, Hòa thượng Thích Thông Niệm –  đồng chứng minh BTS GHPGVN Q11; Hòa thượng Thích Thiện Ngộ – Trưởng BTS GHPGVN Q11; Chư Tôn đức BTS PG quận và chư Tăng Ni hành giả An cư tham dự.

Hòa thượng Thích Phước Trí – chứng minh BTS GHPGVN Q11
Hòa thượng Thích Thông Niệm – chứng minh BTS GHPGVN Q11
Hòa thượng Thích Thiện Ngộ – Trưởng BTS GHPGVN Q11

Tại đây, Hòa thượng chứng minh đã sách tấn đế Hành giả An cư thực hiện đúng tinh thần an cư trong ba tháng, tuân thủ thời khóa tu học, luôn thúc liễm thân tâm để đạt được những thành quả tốt đẹp, làm hành trang trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

Buổi đối thú an cư của chư Tăng đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Tại đây, Hòa thượng Thích Thiện Ngộ – Trưởng BTS GHPGVN Q.11 cho biết: Phật Giáo quận 11 tổ chức 2 địa điểm ACKH PL.2564 -DL. 2020 tại chỗ là: chùa Giác sanh (dành cho chư Tăng) và Chùa Huê Lâm (dành cho chư Ni) với tổng số 143 chư Tăng Ni.

Sau khi tác pháp, đối thú an cư, Chư Tăng Ni phải luôn hành trì thời khóa thiền môn, thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới, Định, Tuệ.

-Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Công Tây