PSO – Sáng ngày 09/10/2022 (nhằm ngày 14/9 năm Nhâm Dần), tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và 22 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự dự lễ Bố-tát, thính giới chung định kỳ.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã vân tập Đại hùng Bảo điện tiến hành lễ Bố-tát. Chư tôn đức Hòa thượng niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, sau đó chư Tôn đức đã tiến hành lễ Bố-tát theo nghi thức thiền môn.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Sau buổi lễ Bố-tát, nhân lễ Tuần lâm Tiểu tường Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, chư Tôn đức đã quang lâm tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, niệm hương tưởng niệm, hướng vọng Tổ đình Viên Minh để đảnh lễ Giác linh tri ân công đức của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN đã cống hiến cuộc đời vì sự nghiệp xương minh Phật giáo Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Lâm Huy