PSO- Ngày 25/9/2019 (nhằm 27/8/Kỷ Hợi), ngày thứ hai của Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới TƯ, Phó Ban Thường trực Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì tổ đình Ngọc Phương viên tịch, Ban tang lễ và môn đồ pháp quyến đã tiếp đón rất nhiều Phái đoàn chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và Phật tử đến kính viếng giác linh Ni trưởng.

 

 

Hòa thượng Thích Giác Thuận – Viện chủ chùa Như Lai, Gò Vấp, TP.HCM, kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên và ký sổ tang lưu niệm.

 

Hòa thượng Thích Nguyên Giác – Trụ trì Tu viện Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp, TP.HCM, hướng dẫn chư Tôn đức Tăng kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên và ký sổ tang lưu niệm.

 

Tăng Ni sinh Khoa Hoằng Pháp khóa X & XI Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM kính viếng tang lễ và ký sổ tang lưu niệm.

 

TT. Thích Đồng Bổn – Trụ trì chùa Phật Học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM đã hướng dẫn Tăng chúng trở về tổ đình Ngọc Phương dâng hương tưởng niệm và ký sổ tang lưu niệm.

Thừa ủy nhiệm của Ni trưởng Hạnh Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới Gia Lai, Trụ trì chùa Bảo Sơn, Gia Lai, Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên.

Ni trưởng Thông Liên – Trưởng Phân đoàn 1, Giáo đoàn 4 làm trưởng đoàn đã hướng dẫn Phái đoàn trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên.

Chư Ni các Tịnh xá tỉnh Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Hòa, Tịnh xá Ngọc Hải, Tịnh xá Ngọc Hưng, chùa Bửu Sơn và Tịnh xá Ngọc Linh – Tp. Cao Lãnh, đối trước án tiền Ni trưởng Ngoạt Liên dâng hương tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện giác linh Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

Ni sư Vị Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước, quận 12, TP.HCM, dâng hương tưởng niệm.

Ni sư Thọ Liên – trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu, Bình Tân; Sư cô Anh Liên – trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn, quận 8,  dâng hương tưởng niệm. 

Chư Ni Giáo đoàn 1 do Ni trưởng Yến Liên – Ủy viên BTS tỉnh Vĩnh Long, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long, trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn, tỉnh Vĩnh Long, làm trưởng đoàn.

Chư Ni các tịnh xá miền Trung do Ni trưởng Lý Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì tịnh xá Ngọc Ninh – Phan Rang làm trưởng đoàn, đã hướng dẫn chư Tôn đức Ni và quý thiện nam tín nữ Phật tử đối trước án tiền Ni trưởng đảnh lễ dâng lời ai điếu, thọ tang, hữu nhiễu kim quan và ký sổ tang lưu niệm.

 

Ni trưởng Tân Liên – Viện chủ tịnh xá Ngọc Quang, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; làm trưởng đoàn, hướng dẫn Ni chúng Tịnh xá Ngọc Quang, cùng Ni trưởng Ngôn Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ, Mỹ Quốc, Ni sư Luân Liên – Trụ trì Phật Bửu Tự USA), đối trước án tiền Ni trưởng đảnh lễ dâng lời ai điếu.

Ni trưởng Kha Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Uyển, Biên Hòa, Đồng Nai; Ni sư Bình Liên, Sư cô Hạnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, Long Thành, Đồng Nai.

Chư Ni các Tịnh xá Núi Dinh –  BRVT, Ni sư Hiền Liên làm trưởng đoàn

Đại đức Thích Thiện Hòa – Trụ trì chùa Thanh Phước, tỉnh Bình Phước

Ni trưởng Hiện Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Vân, Bình Thuận

Ni sư Trang Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, quận 4, TP.HCM

Ni sư Bích Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Bích, Ni sư Nguyên Liên – trụ trì tịnh xá Ngọc Thanh; Sư cô Thành Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên, Cai Lậy, Tiền Giang hướng dẫn Phật tử trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, TP.HCM kính viếng lễ tang Ni trưởng.

Tập thể sinh viên Việt Nam tại đại học Phật giáo Quốc tế Yangon Myanmar, Khoa Anh Văn Phật pháp khóa 8 & 9 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Chư Tôn đức Ni tỉnh Long An do Ni trưởng Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Long An, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm làm trưởng đoàn; Ni sư Chân Liên, Ni sư Ánh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc An (Long An); Ni sư Phấn Liên – Trụ trì chùa Hòa Bình; tịnh xá Lục Xuyên (quận Bình Tân), chùa Phước Long (Long An), Tịnh xá Ngọc Minh, chùa Xuân Viên …

Chư Tôn đức Ni tịnh xá Ngọc Lâm, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; tịnh xá Ngọc Trản, Tây Ninh.

Sau khi các Phái đoàn kính viếng lễ tang xong, Ban Tổ chức tang lễ cung thỉnh các Phái đoàn ký sổ tang lưu niệm.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái 

The post TP.HCM: Các Phái đoàn kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.