PSO – Sáng ngày 16-5 (16-4-Nhâm Dần), các Trường hạ tập trung chùa Hưng Phước, Chùa Phật Đà (chư Tăng) và chùa Phước Hòa (chư Ni) đã diễn ra lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

* Trường hạ Chùa Hưng Phước:

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tác pháp an cư tại Chánh điện chùa Hưng Phước có sự hiện diện của chư Tôn đức: Hòa thượng Thích Minh Hiền – Viện chủ chùa Phật Đà, TT. Thích Minh Nghĩa – Trụ trì Chùa Hưng Phước, ĐĐ. Thích Minh Duyên – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 và 60 hành giả an cư tại Trường hạ Hưng Phước.

ĐĐ. Thích Minh Duyên – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Phó Trụ trì chùa Hưng Phước tác bạch Lễ tác pháp an cư

Trường hạ chùa Hưng Phước cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Hiền là Thiền chủ, TT. Thích Minh Nghĩa – Hóa chủ và Ban Chức sự Trường hạ. Thông qua thời khóa tu học và nội quy sinh hoạt trong 3 tháng cấm túc an cư.

Hòa thượng Thích Minh Hiền – Thiền chủ hạ trường
Lần lượt 3 vị tác bạch xin thọ an cư
Quang cảnh Lễ tác pháp An cư

* Trường hạ Chùa Phật Đà:

Sáng 16-5, tại Chánh điện chùa Phật Đà (Phường 5, Quận 3) đã khai giảng khóa an cư kiết hạ tập trung đầu tiên dành cho chư Tăng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Tôn đức: HT. Thích Minh Hiền – nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Viện chủ chùa Phật Đà; HT. Thích Chơn Không – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh lễ Khai giảng khóa an cư

Trường hạ chùa Phật Đà có 41 hành giả an cư

Cung thỉnh HT. Thích Minh Hiền – Thiền chủ hạ trường, HT. Thích Chơn Không – Hóa chủ; ĐĐ. Thích Thiện Chơn – Trụ trì là Phó Hóa chủ. Trường hạ Chùa Phật Đà có 41 hành giả an cư cấm túc. Ngoài các khóa công phu, lễ sám theo thiền môn, các hành giả sẽ tham gia các lớp học chuyên đề Giới luật do ĐĐ. Thích Thiện Chơn phụ trách.

* Trường hạ Chùa Phước Hòa:

Duy trì truyền thống là điểm an cư tập trung của chư Ni Phật giáo Quận 3, năm nay chùa Phước Hòa tiếp tục tổ chức khóa an cư PL.2566. Sáng 16/4/ Nhâm Dần, Lễ tác pháp an cư được tổ chức trang nghiêm tại chánh điện với sự chứng minh tham dự của chư Tôn đức Ni và 82 hành giả an cư.

Ban Chức sự Trường hạ cung thỉnh: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN là Chủ Hương, NT. Thích Nữ Viên Hạnh – Thiền chủ, NT. Thích Nữ Viên Nhã – Hóa chủ.

Chư Ni thực hiện lễ tác pháp như Luật định
Chư vị Ni trưởng chủ trì buổi lễ
Đối thú an cư hàng thượng tọa

Và tác pháp an cư đại chúng

Được biết, trước đó, tại Trường hạ Chùa Minh Đạo, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Ban Chức sự Trường hạ Minh Đạo đã tổ chức lễ tác pháp an cư và khai giảng khóa an cư PL.2566.

Chư Tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 tác pháp an cư tại chùa Minh Đạo

Như vậy, Phật giáo Quận 3 trong mùa an cư kiết hạ PL. 2566 sẽ tổ chức 6 trường hạ An cư tập trung tại các trú xứ: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, chùa Hưng Phước, chùa Minh Đạo, chùa Phật Đà (chư Tăng) và chùa Phước Hòa (chư Ni) và 07 điểm an cư tại chỗ, với tổng số 487 hành giả.

Ngoài ra, mỗi nửa tháng, Phật giáo Quận 3 sẽ có 2 điểm bố tát tập trung cho hành giả an cư tại chỗ. Chư Tăng bố tát tại Chùa Minh Đạo – Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Quận, chư Ni bố tát tại chùa Phước Hòa.

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3