Sáng nay, ngày 29-7 (01-7-Nhâm Dần), chư Tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và chư Tăng Trụ trì các Tự viện, thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, hành giả an cư tại chỗ đã vân tập tại Trường hạ chùa Minh Đạo bố-tát, thính giới chung định kỳ trong mùa an cư PL.2566

Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng tham dự bố tát định kỳ

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Trụ trì các tự viện Phật giáo quận 3.

Sau khi lễ Tổ tại Tổ đường, chư Tôn đức Tăng vân tập chánh điện chùa Minh Đạo, chư Tôn Hòa thượng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức theo truyền thống.

ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 xướng lễ Tam Bảo, phát nguyện sám hối trước khi thính giới..

TT.Thích Phước Nghiêm – Phó Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Chư Tăng thính giới trong ngày trưởng tịnh ….

Trong kỳ Bố tát này, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã cung thỉnh HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN đến thăm và có thời pháp thoại chia sẻ với Tăng Ni Phật giáo Quận 3.

Nhân ngày Bố tát định kỳ, ĐĐ. Thích Minh Ân – Trụ trì, Hóa chủ Trường hạ chùa Minh Đạo đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử tác lễ cúng dường chư Tăng hành giả tham dự. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của những người con Phật, khi ngày mãn hạ Tự tứ sắp đến gần và không khí Vu Lan đang trở về.

Theo thời gian ấn định, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 sẽ tổ chức Lễ bế giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 của Phật giáo Quận 3 vào ngày 12-7- Nhâm Dần (09-8-2022) tại chùa Minh Đạo (Phường 9, Quận 3).

BAN TT-TT PHẬT GIÁO QUẬN 3