PSO – Sáng ngày 25/11/2022 (nhằm 02/11/Nhầm Dần), chư Tăng quận 12 đồng vân tập về Tu viện Khánh An để ôn tụng giới Tỳ kheo và Bồ tát như luật định.

Tham dự có HT. Thích Trí Anh, HT. Thích Trí Tâm, đồng Chứng minh; TT. Thích Trí Chơn, Cố vấn; TT. Thích Trí Thường, Trưởng ban BTS cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội và trụ trì các tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Quận 12.

Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức niêm hương, lễ Tam Bảo và sám hối.

Hoà thượng Tuyên luật sư Thích Trí Anh đã thực hiện tác pháp tiền phương tiện, sau đó là nghi thức tụng giới Tỳ kheo và Bồ tát do Thượng tọa giới sư Thích Trí Chơn thực hiện.

Lễ bố tác diễn ra hơn một giờ đồng hồ trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của đại tăng.

Được biết lễ bố tát tụng giới được Ban Trị sự Giáo hội Quận 12 duy trì suốt nhiều năm qua và luân phiên mỗi chùa.

Mục đích của lễ bố tát định kỳ nhằm giúp tăng chúng trong toàn quận ôn lại giới luật Phật chế để tấn tu đạo nghiệp, mặt khác cũng để chư tăng có cơ hội được gặp nhau trong tinh thần hoà hợp, thanh tịnh của đoàn thể Tăng già.

Tuệ Ngộ